Microsoft-partner

Microsoft Dynamics är ett ekosystem av affärsapplikationer och produkter som rymmer stora delar av organisationens behov. Här finns affärsorienterade applikationer som rör områden inom sälj, marknadsföring, kundservice och mycket annat.

Releye är en Microsoft-partner som kombinerar bred verksamhetsförståelse med djup teknisk kompetens inom Dynamics plattform. Resultatet blir en av marknadens vassaste CRM-plattformar som anpassas helt utifrån era behov.

Releye som Microsoft-partner:

Ett ekosystem av
möjligheter

Microsoft Dynamics är inte bara en produkt, det är mer att likna vid ett ekosystem av olika produkter och applikationer. I plattformen hittar du kundnära applikationer inom bland annat sälj, kundservice, fältservice och marknad.

Du hittar också Outlook, Sharepoint, Teams och resten av Officepaketet tillsammans med affärssystem som Business Central och Finance & Operations. Med hjälp av produkter och funktioner inom ramen för Power platform (Power Apps, Power Automate, Power BI och Power Virtual Agent) – knyts alla områden samman i ekosystemet.

Kompetens inom
  • Sales
  • Customer Service
  • Marketing
  • Field Service
  • PowerBI
  • Integration

”Det finns ingen annan systemlösning vi hittat som kan leverera all den funktionalitet och sätta alla de pusselbitar vi har på plats som Microsoft CRM.”

20 år av CRM

Releye har sedan bolagets start år 2000 arbetat med Microsofts teknologi och CRM-plattformar. Våra affärskonsulter och utvecklare har bred kännedomen om Dynamics plattform och en djup verksamhetsförståelse.

Många av våra kunder finns inom bank, finans och försäkring. Andra branscher vi arbetar nära är grossister och tjänsteföretag. Tack vare många års erfarenhet har vi samlat på oss värdefull kunskap kring processer, arbetssätt, data, lagstiftning och annat som är viktigt att ha koll på när en ny CRM-lösning ska implementeras.

Varför Releye + Microsoft Dynamics?

Boka möte med oss

Inspireras av kunder som valt Microsoft & Releye