Förändringsledning

För att lyckas med ett CRM-initiativ behöver hela organisationen vara medveten om förändringen. Därför är det viktigt att lägga en plan för hur lösningen ska vävas in i de arbetssätt som ska användas och hur organisationen ska hålla sina medarbetarna engagerade under och efter förändringen.

Delar inom förändringsledning

Frågor & svar

Måste vi jobba med förändringsledning?

Räcker det inte med att bara införa ett systemstöd? Vår och andras erfarenhet visar att förändringsledning är helt centralt för att lyckas med IT-initiativ. Enda gången när ett IT-system kan lanseras utan relaterad förändringsledning är när ett befintligt system byts ut mot ett likvärdigt. Men dessa projekt är ganska sällsynta.

Hur går det till?

Det börjar alltid med att sätta sig in i övergripande målen. Strategin för att nå målen, samt vilka förutsättningar som finns. Därefter görs en analys för att förstå omfattningen och risken med förändringen. Vi behöver bland annat veta hur många som berörs och på vilket sätt. Och vi behöver också veta om det finns skeenden i vår omvärld vi behöver känna till. Därefter sätter vi igång vårt förändringshjul som börjar med frågor som rör hur syftar och mål kommuniceras och slutar med en lyckad förändring. Releye tillsätter resurser som kan hjälpa till på olika sätt i arbetet.