Cookies | Sekretess och användarvillkor | Integritetspolicy

Releye AB

Cookies

Vår hemsida innehåller så kallade Cookies. Cookies är en liten textfil som placeras på datorn av en webbserver och fungerar som ett ID-kort. Cookies möjliggör att hemsidan kommer ihåg viktig information som gör ditt besök på hemsidan bekvämare. Liksom de flesta andra hemsidor, använder vi på Releye cookies för att förbättra din internetupplevelse. Vi använder till exempel cookies för att få en bild av dina preferenser – baserat på tidigare eller nuvarande aktivitet på webben. Detta gör det möjligt för oss att förse dig med förbättrade tjänster. Vi använder också cookies för att sammanställa data som hemsidetrafik och interaktioner så att vi kan erbjuda bättre webbupplevelser och verktyg i framtiden. Vi kan också använda oss av pålitliga tredjepartsleverantörer för att samla in information åt oss.

Vad händer om du stänger av cookies i din webbläsare?
Om du stänger av cookies så kan några av funktionerna som hjälper till att göra din webbupplevelse mer effektiv fungera sämre eller sluta att fungera helt.

Hur hanterar vår webb “spåra ej”-signaler?
Vi respekterar spåra ej-signaler och lägger inte cookies eller använder annonsering när en spåra ej-webbläsarmekanism är på plats.

Sekretess och användarvillkor

Behandling av personuppgifter
Releye värnar om din personliga integritet. All behandling av personuppgifter som vi använder sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) inom EU/ESS. På Releye avser vi som personuppgiftsansvarig att behandla personuppgifter som lämnas till oss i samband med registrering på hemsidan, samtycke i mail, seminarium/event, rekryteringsaktiviteter, sociala medier, bloggprenumeration och liknande insatser.

Syftet med insamling av personuppgifter
På Releye behandlar vi personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt och service som vi tillhandahåller i samband med förfrågningar och supportärenden. De personuppgifter vi behandlar är bland annat namn, e-postadress och IP-adress, alltså information som kan härleda till dig som person. Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter. Du får endast lägga upp information om andra personer om du har deras samtycke till att tillhandahålla oss deras information.

Laglig grund
Releye behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. När det är nödvändigt behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke.

Ditt godkännande
Genom att registrera dina personuppgifter på vår hemsida samtycker du till att Releye, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att förbättra våra tjänster, produkter, service eller liknande, informera om status i pågående och kommande händelser samt genomföra kundundersökningar. Genom registrering hos Releye samtycker du även till att motta information och marknadsföringsmaterial via e-post, telefon, per post, eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter att du vid registrering eller senare uppgivit ditt telefonnummer eller din e-postadress till oss. Releye äger rätten att dokumentera din kommunikation med oss. Du har rätt att från Releye få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du har rätt att en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Releye, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt att begära att dina uppgifter inte används för direkt marknadsföring. Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta oss via mail till info@releye.se eller genom att avregistrera dig i något av utskicken. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Releye att vidta rättelseåtgärder.

Integritetspolicy

I vår integritetspolicy som beskrivs nedan kan du läsa och få en tydlig förståelse för hur vi samlar in, använder, skyddar eller på annat sätt hanterar dina personuppgifter.

Personlig information vi samlar in när du besöker vår hemsida
När du registrerar dig via något av våra formulär på vår hemsida kan du bli ombedd att lämna ditt namn, mejladress, telefonnummer, hemsideadress eller andra detaljer.

När samlar vi in information?
Vi samlar in information när du fyller i ett formulär eller ger ifrån dig annan information på vår sajt.

Varför behöver vi din mailadress?
Vi använder din mailadress för att:

Hur skyddar vi din information?
Din personliga information lagras bakom säkrade nätverk och är tillgänglig för enbart ett begränsat antal personer som har speciella rättigheter till dessa system. Dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Dessutom är all känslig information som du anger krypterad via SSL (Secure Socket Layer technology).

Vi genomför en stor variation av säkerhetsåtgärder när en användare lämnar in, skickar in eller vill ha åtkomst till sin information för att upprätthålla säkerheten för din personliga information.

Kan du avbryta din prenumeration av mejlutskick från Releye?
Du kan när som helst avbryta din prenumeration. Detta kan du göra på två sätt:

  • Antingen genom att klicka på ”avregistrera” i något av våra mejlutskick
  • Eller genom att maila oss på info@releye.se
  • Skicka information som kan vara av intresse för dig, svara på förfrågningar och/eller andra frågeställningar eller frågor.
  • Lägga till den till vår utskickslista för att fortsätta skicka mejl till våra kunder efter att den ursprungliga affären har upphört.

Visselblåsarpolicy

Varför visselblåsa?
På Intellic Group, (inklusive dotterbolagen Releye, Attollo & Omeo) strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här: https://intellicgroup.visslan-report.se/. 

Vem kan rapportera?
Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Releye. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad kan rapporteras?
Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?
Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras initialt av Advokatfirman Lindahl för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

Kontaktinformation

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss enligt informationen nedan: 

Releye AB
Drottninggatan 97
113 60 Stockholm
info@releye.se
+46 (0) 8 23 08 30