Verksamhetsutveckling

Allt fler väljer att implementera ett CRM-system för att vårda och utveckla sina kundrelationer. Men ett CRM-system är bara ett verktyg, för att nå framgångsrika resultat krävs det att det finns en långsiktig CRM-strategi på plats. På Releye har vi konsulter som är experter på verksamhetsutveckling inom områden som handlar om att etablera, underhålla och utveckla lönsamma och hållbara kundrelationer.

Delar inom verksamhetsutveckling

Frågor & svar

Hur går man tillväga?

Vi utgår från vår 8-stegsmodell (Releye Customer Centricity Model). Modellen tar avstamp I företagets övergripande mål och riktning för att sedan levererar en plan för delar som rör arbetssätt, förändringsledning, IT- stöd och förutsättningar som måste finnas på plats för genomförandet. Typiska arbetsmoment är workshops, analys av data och genomgång av befintlig infrastruktur och system.

Hur går vi från att vara produktorienterade till kundorienterade?

Enligt en undersökning från Deloitte och Touche är kundorienterade företag 60% mer lönsamma. Träffsäkrare försäljning, snabbare kundservice och mer relevant kommunikation är några effekter vi kan vänta oss när vi skiftar fokus från produkt och tjänst till kund. Därför är verksamhetsutveckling ett centralt område I ett CRM-initiativ. Vi hjälper företag att skapa kundsegment utifrån kundernas behov, sätta upp mättal som fokuserar på kundnöjdhet och share of wallet istället för tillväxt per produktkategori.