Rexel

Rexel revolutionerar elgrossistmarknaden med ny strategi för partnersamarbeten

Eftersom det är hög konkurrens om elinstallatörer på marknaden, så ville Rexel stärka lojaliteten och samarbetet med sina befintliga partners, det vill säga elinstallatörerna. Därför var målsättningen att stärka sin ledande position på marknaden gällande energieffektivisering.

Lösning

En ny partnerstrategi och en digital samarbetsportal har implementerats på Rexel. Portalen är verktyget för att exekvera strategin. Den fungerar som ett projektrum där Rexel driver projekt tillsammans med sina partners. Med hjälp av den nya strategin skapar Rexel fler kontaktytor och stärker lojaliteten med installatörer och slutkunder, skapar bättre kvalitet i leveransen och gör kunderna tryggare. Utvalda installatörer får också hjälp att ta sig in i nya affärsområden.

Resultat

Det har gått ett antal månader sedan strategin och plattformen lanserades, och Rexel har haft möjlighet att utvärdera projektet.

”Den stora utmaningen efter projektavslut är att få elinstallatörerna att jobba efter det nya konceptet. Det är en helt ny samarbetsform och då kan det bli svårt till en början. Men det har gått mycket bra och vi har redan märkt att det nya arbetssättet har tillfört värde. Elinstallatörerna uppskattar de hjälpmedel de har fått tillgång till i portalen, så som säljtratten, offertverktyget, kundöversikten, mobiliteten i lösningen mm. Genom partnerkonceptet utvecklar vi hela tiden samarbetet och affärerna tillsammans.

Internt har det nya konceptet skapat värde för oss då vi har breddat kontaktytorna med partners och slutkunder. Därmed minskar risken att kunden försvinner eller att vi inte levererar rätt kvalitet. I den nya portalen ser vi alla kontaktpunkter med kunden samt flaskhalsarna i processerna. På så sätt kan vi snabbt optimera processerna genom att sätta in punktinsatser.”

Anita Jansson
Kommunikation & affärsutvecklings ansvarig, Rexel

Rekommendation

Markus Ewers, grundare och ägare av Releye, har varit engagerad i projektet och han tror på det nya arbetssättet:

”Projektet har varit otroligt spännande att jobba med. Innan projektstart var Rexel förhållandevis okänd för slutkunden eftersom deras partners stod för kontakten, men idag kan vi redan se ett skifte. Releye har varit med att definiera och digitalisera Rexels processer och därmed går det snabbare att effektivisera arbetet.”

Markus Ewers
Grundare, Releye

Rexels övergripande mål var att stärka sin marknadsposition, och de har redan kommit en bra bit på vägen. Anita Jansson på Rexel berättar om sin erfarenhet:

”Vi blir alltmer omskrivna i media och ofta får frågan om att vara experter på området laddstationer och solceller. Det är ett härligt bevis på att vårt hårda arbete lönar sig.” Anita Jansson Kommunikation & affärsutvecklings ansvarig, Rexel