Saint-Gobain Sweden AB – Vägen till en kundcentrerad reklamationsprocess

Utgångsläge:
Med en tidigare implementering av Salesforce Sales Cloud [läs kundcaset här] stod affärsenheterna inför en ny utmaning. Föråldrade kundservice- och reklamationsprocesser ledde till ineffektivitet och fördröjda svarstider. Det blev alltmer uppenbart att en modernisering var nödvändig för att inte bara möta, utan överträffa kundernas förväntningar.

Uppdraget:
Releye tog sig an uppdraget att skapa en ny plattform för kundservice och reklamation. Tydliga arbetsrutiner och ansvarsområden etablerades vid varje steg av reklamationsprocessen. Genom en noggrann analys för att kategorisera ärenden och identifiera avgörande förbättringsområden, skapades en anpassad lösning på Salesforce Service Cloud. Genom att integrera denna med Sales Cloud fick Saint-Gobain en sammanhängande och holistisk bild av kunden.

Lösning:
Den nya plattformen har spelat en avgörande roll i förbättringen av Saint-Gobains kundservice och reklamationsprocesser. Genom att automatisera ärendehanteringen har svarstiderna minskat och effektiviteten ökat. Nu följer varje ärende en tydlig process och når automatiskt rätt person med rätt information, vilket säkerställer snabbare och mer precisa åtgärder. 

Djupare insikter har också möjliggjorts genom användarvänliga rapporter, vilket har gett Saint-Gobain möjlighet att agera proaktivt mot problem som reklamationer, leveransfördröjningar och produktavvikelser. Dessutom har samarbetet mellan medarbetarna stärkts och kundinformationen har blivit mer lättillgänglig. Med värdefull data kan Saint-Gobain driva förebyggande åtgärder och skapa en ännu bättre framtid för både företaget och dess kunder.