Om oss

Vi transformerar våra kunders kundarbete

Tillsammans med våra kunder tar vi fram koncept och lösningar som skapar sömlösa proaktiva kundupplevelser med tillgänglighet 24/7. I och med digitaliseringen är interaktivitet och kommunikation med kund och omvärld alltmer central. Våra kunder kommer till oss med frågor om hur de på bästa sätt ska ta tillvara på denna förändring. Med vårt stora engagemang och innovativa synsätt adresserar vi frågor som rör kundupplevelse och effektivitet

Vi har lång erfarenhet av att bygga kundrelationer

Sedan Releye grundades år 2000 har synen på kommunikationskanalerna med slutkunden gjort en helomvändning. Tack vare vår långa erfarenhet och stora kompetens inom områdena kundrelationer, säljeffektivitet, marknad och digitalt beteende har vi byggt upp en kunskapsbank och ett tankesätt som välkomnar skiftet. Vi ligger steget före och kommer med förslag på smarta kundlösningar och strategier, som vi hjälper våra kunder att implementera.

Vi gör skillnad för våra kunder

På Releye är vi

agsdix-null

Engagerade

Vårt engagemang är det som förenar oss och utgör drivkraften i företaget. Vi är en effektiv organisation som med stor handlingskraft genomför det vi tar oss an.

w

Rådgivande

Vi är experter och vi ger våra kunder marknadens bästa hjälp tack vare våra konsulters yrkesskicklighet och kompetens. Vi är bra på att planera, hålla tider, göra rätt från början och på så vis eliminera risker.

Innovativa

Vi har har ett driv av att ständigt förbättras. På Releye utforskar vi marknaden och tar tillvara på alla medarbetares och kunders erfarenheter och kompetenser för att tänka nytt.

Lyhörda

Genom att ha en ärlig och nära dialog med våra kunder och leverantörer skapar vi långvariga och goda relationer. Releyare är lyhörda och håller det vi lovar.