Om Releye

Releye är ett strategi- och IT-konsultbolag som är experter inom CRM, digitalisering och affärsstrategi. Vi arbetar med plattformarna Microsoft och Salesforce med målet att göra våra kunders arbetsdag enklare och mer effektiva. Tillsammans tar vi fram koncept och lösningar som skapar genomtänkta kundupplevelser.

Över 20 års erfarenhet av kundupplevelser

Sedan Releye grundades år 2000 har synen på customer relationship management, CRM, förändrats drastiskt. Tack vare lång erfarenhet och stor kompetens inom områden som kundrelationer, säljeffektivitet, marknadsföring och digitalisering har vi byggt upp en kunskapsbank och ett tankesätt som välkomnar skiftet. Våra kunder kommer till oss med frågor om hur de på bästa sätt ska ta tillvara på denna förändring. Med engagemang och innovation adresserar vi frågor som rör strategi, organisation och tekniska lösningar.

“Vi kombinerar strategi, organisation och teknik för att hjälpa människor och företag att växa.”

Strategi

Vi tar gemensamt fram strategier för hur ni ska nå era mål, oavsett om det handlar om tillväxt, kundlojalitet eller effektivitet.

Organisation

Tillsammans med er lägger vi upp en struktur för en förändringsledning som bidrar till engagerade och målinriktade medarbetare.

Teknik

Med tekniken som verktyg gör vi det möjligt att förenkla processer och flöden för att ni ska nå era mål.

Releye historia

Efter 23 år säljer Releyes grundare företaget till Broviken Gruppen. Releye AB blir därmed en del av bolagsgruppen Intellic Group, som även består av konsultföretagen Attollo och Omeo Financial Consulting.

Releye firar sitt 20-årsjubileum! Hälften av alla anställda är kvinnor och bolaget representeras av många olika nationaliteter. Jämställdhet, mångfald och inkludering förblir viktiga ledord.

Releye certifierar sig inom Salesforce CRM-plattform. Samma år tar Releye ett prestigefyllt Salesforce-uppdrag för en kund inom bank och finans.

Releye och Sweet Systems inför ett nytt kreativt koncept som går under namnet innovationsdagar. Lösningarna som tas fram blir grunden till många av de processer och strategier som finns idag.

Systerbolaget Sweet Systems grundas, då under namnet Fronteye. Ett mjukvarubolag som från början var mer av ett ramverk och plattform för att skapa skräddarsydda kundlösningar. Idag är det en standardiserad mjukvara som stödjer flera olika typer av kundprocesser.

Releye blir en av de första företagen i Sverige att certifiera sig inom Microsofts CRM-plattform. Utbildningen hålls i London eftersom kompetensen ännu inte kommit till Sverige

Releye grundas och blir det första renodlade CRM-bolaget i Norden. Fokus är organisation, strategi och teknik för att skapa mervärde.

Ledning

Charlotte Magne

VD

Shadi Nabil

Team Manager

Sofia Carling

Team Manager

Emelie Söderström

Team Manager

Elisabeth Kindeland

Team Manager

Mikhail Bogunov

Head Of Technical Operations

Styrelse

Hendrik Trepp

Ordförande hendrik@trepp.se +46 70 558 53 64

Jonas Boström

Ledamot, VD jonas.boström@attollo.se +46 70 358 98 20

Lotti Lundell Berg

Ledamot lotti@lundellberg.se +46 72 321 18 70