Implementation

När förstudien är klar är det dags att för själva implementationen. Det är nu vi genomför och förverkligar planerna vi definierat i förstudien. För att lyckas med en implementation är det många bitar som ska stämma överens. Utöver design, arkitektur och integration är det också viktigt att tänka på hur lösningen ska vävas in i arbetssätt och organisation.

När vi gör en implementation följer vi alltid vår väletablerade projektmetod som innehåller ett antal nyckelfaser.

Implementationens delar

“Vid första mötet med Releye presenterade de en metodik som passade vår verksamhet. Releye uppfattade våra krav som vi hade och kom med lösningar och idéer.” Peter Örn, Försäljningschef Saint-Gobain Sweden

Frågor & svar

Hur går en implementation till?

Inför en ny implementation följer vi alltid vår egna projektmetod som vi utvecklat under många års tid. Här kan du läsa mer om vår projektmetod och hur vi går tillväga under en implementation.

Vad kostar det?

Priset på en implemenation skiljer sig mycket och har att göra med initiativets omfattning, hör av dig till oss för mer information.