Så går en implementation till

Inför en ny implementation följer vi alltid vår väletablerade projektmetod som innehåller ett antal nyckelfaser. Här kan du läsa om de olika faserna och hur en implementation går till.

Förändringsledning:

Vi ser till att medarbetarna är med på resan och förbereder organisationen på de nya förändringarna. Läs mer om hur vi jobbar med förändringsledning

Design & specifikation

I den här fasen bryter vi ner kraven till specifikationer, detta gör vi oftast tillsammans i workshops. Vi tror att en bild säger mer än tusen ord. Därför baseras de flesta designsessioner på grafiska element och testmiljöer. Detta förtydligar och minimerar risken för missförstånd.

Konfigration & utveckling

I Konfiguration och utveckling sker enligt Releyes utvecklingsmetod. I största möjliga utsträckning försöker vi att konfigurera och använda befintliga komponenter i plattformen och när det inte räcker till skriver vi vår egen kod. För att säkra hög kvalitet jobbar ofta två utvecklare tillsammans med programmering och granskning av koden. När vi har utvecklat en funktion testas den alltid innan den betraktas som klar.

Arkitektur & Integration

I denna fas skapar våra utvecklare integrationer. Syftet med integrationen kan vara att hämta eller visualisera data från olika källor, eller att effektivisera ett arbetsflöde där flera olika system används. Integrationerna är centrala för lösningens arkitektur och byggs för att göra det möjligt att skala upp och utveckla lösningen över tid.

Demo & test

I slutet av varje sprint kontrollerar våra testare lösningen och verifierar att allt fungerar som det ska. Där det är möjligt automatiserar vi testerna. Därefter bjuder vi in hela projektteamet till en demo. Här visar vi upp de senaste funktionerna och samlar in feedback. Feedbacken prioriteras och planeras sedan in i kommande sprintar. Även testpersoner från kundens sida går igenom lösningen för säkerställa att den ser ut som tänkt. I slutet av projektet genomförs sluttester. Då acceptanstestas lösningen innan den releasas till produktionsmiljö.

Lansering & utbildning

När alla delar är på plats och acceptanstesterna är klara är det dags för lansering. Lanseringen har planerats sedan projektstarten och det är nu det är upp till bevis. Lösningen rullas ut inom organisationen och fram till att alla är ombord har vi något vi kallar ”hyper care” som innebär att användare snabbt får hjälp vid behov. Inför, under och efter lansering håller vi även utbildningar i lösningen.