Förstudie

En förstudie rätar ut frågetecken, sätter fokus på det som är viktigt och minskar risken för överraskningar i olika delar av projektet. Oavsett ambitionsnivå rekommenderar vi att göra en mer eller mindre ingående analys inför ett implementationsprojekt. Analysen kan bestå av en förstudie som vi beskriver här. Den kan också vara i form av en proof of concept (POC) eller mindre pilotprojekt.

I förstudien kartlägger vi omfattningen av ett kommande initiativ genom att analysera nuläget, specificera behov och definiera mål på lång och kort sikt.

Förstudiens delar

“Från start till mål av förstudien har Releye varit en proffsig partner som otroligt snabbt satte sig in i verksamheten, utmanade invanda arbetssätt och tvingade fram nytänkande.” Frida Göransson, Tech & Process Development Director, Memira

Frågor & svar

Hur lång tid tar det?

En förstudie med oss brukar oftast ta 1-3 månader.

Hur går det till?

Vi delar oftast in förstudien i fyra faser, där den första handlar om att planera, samla information och sätta mål. I den andra fasen bjuder vi in till workshops för att definiera nya arbetssätt, mättal, krav på systemstöd samt arkitektur och integration. Parallellt med, eller inför workshoparna analyserar vi befintligt data som kundservicerärenden eller historiska säljaktiviteter. Under den tredje fasen sammanställer och analyserar vi resultatet av workshopparna och dataanalysen. Slutligen tar vi fram ett lösningsförslag som innehåller rekommendationer på lösning, arbetssätt, nyckeltal samt roller och ansvar. Rekommendationen innehåller även tidplan, estimat och steg för genomförandet.

Varför gör man en förstudie?

Förstudien är till för att ge svar på vad som borde prioriteras och i vilka steg alla moment ska göras. Den ger också svar på hur lång tid projektet kommer att ta och vad det kommer att kosta. När vi gör en förstudie med våra kunder står alltid verksamheten i centrum, därför är det viktigt att förstudien resulterar i ett långsiktigt lösningsförslag som skapar affärsvärde.

Vad kostar det?

Priset har att göra med omfattningen på förstudien. Hör av dig till oss för ett prisförslag.