Svenska Fotbollförbundet

Med en bättre datainsamling har SvFF fått en tydligare bild av sina kunder och medlemmar. Idag kan SvFF på ett smidigt sätt kommunicera med segmenterade grupper. Analyserna visar också vilka biljetter och produkter som ska säljas när och till vilka.

Engagemanget i centrum 

UTGÅNGSLÄGE: När Svenska Fotbollförbundet kom i kontakt med Releye använde de redan en implementerad Salesforce-lösning. Det fanns integrationer som löste in biljettförsäljningen från Friends Arena, några engångsimporter hade gjorts men Svenska Fotbollförbundet hade ett behov av att fånga upp mer information om medlemmarna och importera ytterligare datakällor. Dessutom letade de efter en ny partner. De ville ha en konsult som engagerade sig och som hade ett genuint intresse för svensk fotboll.

Målet var att kundinformationen skulle indikera medlemmens engagemang. Genom att läsa in engagemanget ville man kunna använda den för att nå fler och vara relevantare i sin kommunikation och sina erbjudanden. De önskade också använda underlaget för att få en större förståelse för vilka medlemmarna var.

Två fokusområden

UPPDRAGET: I april 2019 tog Releye över uppdraget. Första steget var att sätta upp en förvaltningsorganisation. Genom att utgå från den grund som fanns sedan tidigare gjordes en analys av vad som skulle prioriteras och därefter utvecklades och anpassades plattformen till Svenska Fotbollförbundets behov.

Syftet med Salesforce-lösningen som Svenska Fotbollförbundet använder är att arbeta aktivt med två områden – dels den kommersiella verksamheten och dels den som visar medlemmarnas bredd och engagemang.

  1. Den kommersiella verksamheten handlar om att fånga upp den information som leder till försäljning och intäkter i form av biljetter och souvenirer. Syftet är att se vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Detta är också centralt för att kunna maximera värdet för Svenska Fotbollförbundets partners.
  2. Medlemsengagemanget handlar om att skapa en bild av medlemmarna för att främja mångfald och inkludering och förbättra målgruppsanpassad kommunikation inom svensk fotboll.

De två fokusområdena har stått i centrum under hela projektets gång.

Datan har ökat förståelsen 

LÖSNING: Under året har löpande förbättringar gjorts. Mer och bättre information har matats in i systemet. Releyes kund-team har sett till att biljettköp från fler arenor har integrerats och att försäljningen från webbshoppar samlats in för att skapa en samlad bild av intäkterna.

Med informationen samlad kan Svenska Fotbollförbundet se när biljetter köps och vilken typ av kunder som köper en viss biljett. Det i sin tur ger en förståelse för vilka produkter som fungerar bäst och när. Kundinformation och historik bidrar också till att kommunikationen till medlemmarna är mer relevant.

Releye arbetar kontinuerligt med Svenska Fotbollförbundet för att förvalta och utveckla Salesforce-plattformen med fler funktioner och uppdateringar. Näst på tur står arbetet med att utveckla partnerkommunikationen. Det kommer att handla om att sätta upp en struktur för hantering av befintliga partners och deras mediebyråer.

“Releye har verkligen hjälpt oss att snabbt utveckla vårt CRM-arbete. Projektet präglas av snabba beslut, tillgänglighet och ett lösningsorienterat mindset. Vi tar steg hela tiden och skapar kundnytta varje dag!” Oscar Siljebrand CRM Manager, Svenska Fotbollförbundet