Applikationskonsult inom Microsoft Dynamics

Ärendehantering

Ett ärendehanteringssystem hjälper er att hantera och organisera inkommande frågor från kunder. Oavsett vilken kanal kunderna väljer att kontakta er via kan ni smidigt automatisera kundprocesser och arbetsflöden. Med en smart ärendehantering samlar ni information om era kunder samtidigt som ni skapar personliga, effektiva och proaktiva kundupplevelser.

Så skapar du en effektiv ärendehantering

Hitta ett gemensamt arbetssätt för att ta emot och svara på inkommande frågor. Tydliggör ärendens status och vem som ansvarar för att svara och ha löpande kontakt med kunden. Se till att alla era ärenden samlas på ett och samma ställe, oavsett om ni får frågorna via mejl, sociala medier eller telefon.

Sortera ut det som är bråttom från det som är mindre bråttom, men se till att inget blir liggandes för länge. Kom överens om rimliga svarstider och håll kunden uppdaterad. Om det går, informera om när kunden kan förvänta sig ett svar. Se också till att undvika cherry picking, det vill säga att medarbetare inte bara hanterar de enkla frågorna.

Skicka kniviga frågor om produkten till produktexperter, komplexa frågor till problemlösare och klagomål till en kommunikatör. Era kunder har olika behov – hjälp era kunder genom att anpassa kommunikationen utifrån deras problem.

Effekter & värden