Helhetslösningar

Ta full kontroll över era kundrelationer, processer och insikter. Genom att kombinera flera olika kundlösningar inom organisationen är det enklare att skapa en genomgående helhetsupplevelse för era kunder. Sälj, marknad och kundservice är vanliga områden att kombinera i ett och samma system. På Releye samarbetar vi med Salesforce och Microsoft. Båda erbjuder kraftfulla helhetslösningar för olika typer av kundrelationer.

Sälj, marknad & kundservice i ett och samma system

För att arbeta strukturerat och enhetligt krävs ordning och reda. Många företag använder ett CRM-system för att strukturera och samla kundernas information. När det är ordning bland kunddatan blir det mycket enklare att leta rätt på rätt information och jobba med den på ett enhetligt vis.

Med automatisering och digitala verktyg kan ni effektivisera flera kundorienterade processer. Istället för att lägga tid på listor i Excel, kalenderpåminnelser och andra typer av manuella uppgifter kan medarbetarna fokusera på att bygga personliga relationer med kunderna.

Ta del av statistik, rapporter och prognoser i ert CRM-system och låt dashboards visualisera er leadshantering, kundnöjdhet eller säljstatistik. Överblicka och få insikter om viktiga nyckeltal och KPIer för att kunna agera snabbt när det behövs.

Effekter & värden