Highlights of Microsoft Dynamics Release Wave 1

Microsoft Dynamics 365 2023 Release Wave 1 är här med viktiga uppdateringar för alla företag som använder Dynamics 365. Denna release innehåller nya funktioner och förbättringar som hjälper företag att effektivt hantera sin kundcentrerade verksamhet och öka sin försäljning. 

Microsoft Release Wave är en cyklisk uppdatering av nya funktioner och förbättringar för Microsoft Dynamics 365 och Power Platform. Microsoft tillkännager dessa uppdateringar två gånger om året, och de är utformade för att hjälpa företag att hantera och förbättra sin verksamhet genom att använda Microsofts affärslösningar. 

Med nya funktioner och förbättringar i Release Wave kan företag förbättra sina affärsprocesser, spara tid och öka sin produktivitet. Det ger också företag en konkurrensfördel genom att ge dem tillgång till de senaste teknologierna som kan hjälpa dem att uppnå sina mål och öka sin tillväxt. Uppdateringarna ger också företag möjlighet att anpassa och skräddarsy sina system för att möta sina specifika behov. 

Dynamics 365 Sales  

Release Wave 1 innehåller flera förbättringar för Dynamics 365 Sales, inklusive en förbättrad användarupplevelse, förbättrade säljprocesser och en förbättrad integrering med Microsoft Power Platform. Nya funktioner inkluderar förbättrade sekvensmöjligheter, uppdaterad formatering och en ny möjlighetshantering arbetsyta. AI-drivna förslag kommer också att utrustas för att hjälpa säljare att arbeta mer effektivt. Andra nya funktioner inkluderar förbättrade e-postmallar, förslag på innehåll och textmeddelandefunktioner samt nya möjligheter att skapa, loopa och optimera försäljningssekvenser. Tillsammans ger dessa nya funktioner säljare och företag verktyg för att skapa mer personifierade och effektiva försäljningskampanjer. Exempelvis kan en företagssäljare använda Dynamics 365 Sales för att spåra sina säljmöten och förhandlingar med kunder samt enkelt samarbeta med sina kollegor genom att dela information om kunder och säljmöten. 

Dynamics 365 Marketing 

Wave 1 innehåller förbättringar för Dynamics 365 Marketing som hjälper företag att skapa och leverera effektiv marknadsföring till sina målgrupper. Nyheter inkluderar en förbättrad användarupplevelse, integrering med Microsoft Power Platform och kapacitet för att skapa personaliserade marknadsföringskampanjer. 

En onlinebutik kan använda Dynamics 365 Marketing för att skapa en kampanj riktad till lojala kunder genom att samla in information om deras beteenden och preferenser. Kampanjen anpassas efter varje enskild kund och ökar sannolikheten för ett köp. 

Dynamics 365 Marketing har uppdaterats med flera nya funktioner som möjliggör samarbete mellan marknadsförare och säljare för att påskynda pipeline. Funktionerna inkluderar en B2B-analysdashboard, frekvensbegränsning, möjlighet att skicka e-post till flera mottagare samtidigt, e-post-tidslinje, anpassningsbara inställningscentraler samt UTM-taggar för marknadsföring. 

De nya funktionerna hjälper företag att öka produktiviteten och effektiviteten samt analysera effekten av sina marknadsföringskampanjer för att nå högre nivåer av marknadsföringsmognad. B2B-analysdashborden ger marknadsförare och säljare en enkel och intuitiv vy över sin försäljningspipe och möjlighet att spåra framsteg i realtid. Frekvensbegränsning reglerar antalet gånger en annons eller kampanj visas för en enskild kund för att undvika kundirritation. Andra funktioner inkluderar möjligheten att skicka e-postmeddelanden till flera mottagare samtidigt, e-post-tidslinjen och anpassningsbara inställningscentraler samt UTM-marknadsföringstaggar för att spåra och analysera effekten av marknadsföringsinsatser. 

Dynamics 365 Customer Service  

Dynamics 365 Customer Service har flera nya funktioner som gör det möjligt för agenter att arbeta mer effektivt, inklusive förbättrade röstfunktioner, enhetlig routing och integrerad samarbetsfunktion med Microsoft Teams. Elementen som t.ex. ärendefält, tidslinje och konversationskontroll, har också uppdaterats för att ge en mer användarvänlig upplevelse. 

Under denna release Wave kommer Dynamics 365 Customer Service att fortsätta investera i AI-drivna verktyg inom kontaktcenter, inklusive intelligent föreslagna svar och robust realtidsanalys med anpassningsmöjligheter. Detta möjliggör för agenter att snabbt och effektivt hantera kundinteraktioner med hjälp av AI-drivna verktyg. 

Tillsammans ger dessa nya funktioner inom Dynamics 365 Customer Service ökad effektivitet och produktivitet för agenter, vilket i sin tur leder till bättre kundupplevelser. Med förbättrade röstfunktioner, enhetlig routing och samarbete med Microsoft Teams kan agenter hantera fler ärenden på kortare tid. Med AI-drivna verktyg för intelligent föreslagna svar och realtidsanalys kan agenter erbjuda snabbare och mer personliga svar till kunderna. Dynamics 365 Customer Service fortsätter att utveckla och förbättra kundupplevelsen genom att investera i nya teknologier och lösningar. 

Dynamics 365 Field Service 

Under release Wave 1 fortsätter Dynamics 365 Field Service att förbättra schemaläggningsfunktionen för dispatchers med den nya schedule board. Frontlinjearbetare stöds också genom att de nu kan se sina avtal i Outlook och hitta information snabbare genom förbättrad global sökning. Dessutom har det skett förbättringar av prestanda och tillförlitlighet i mobilappen. 

Genom att stärka sina befintliga funktioner inom Dynamics 365 Field Service och erbjuda nya funktioner som förbättrar upplevelsen för användare, möjliggörs för organisationer att bättre hantera sina fälttjänster och optimera sina arbetsflöden. Med den nya schedule board kan dispatchers skapa och hantera scheman på ett mer effektivt sätt, vilket minskar risken för överlappande avtal och förseningar. För frontlinjearbetare gör funktioner som Outlook-integration och förbättrad sökning det enklare att hitta information och hantera sina dagliga arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. 

Genom dessa förbättringar och nya funktioner kan Dynamics 365 Field Service hjälpa organisationer att uppnå högre nivåer av effektivitet och produktivitet, samtidigt som man levererar högkvalitativ service till kunderna. Dynamics 365 Field Service fortsätter att förbättra och utöka sina lösningar för att möta de växande behoven inom fälttjänstbranschen. 

Dynamics 365 Customer Voice 

En av de mest efterlängtade nyheterna i release Wave 1 är införandet av Dynamics 365 Customer Voice, ett verktyg för kundnöjdetsundersökning som ger företag möjlighet att samla in och analysera feedback från sina kunder. Customer Voice ger företag en inblick i hur deras kunder ser på deras produkter och tjänster samt vad de förväntar sig av företaget. Detta hjälper företag att förbättra sin kundservice och anpassa sin verksamhet efter kunders behov. 

En restaurang kan till exempel använda Customer Voice för att fråga sina kunder om deras upplevelser. Genom att samla in feedback kan restaurangen ta reda på vilka delar av sin verksamhet som kunderna gillar och inte gillar samt vad de förväntar sig av restaurangen i framtiden. På så sätt kan restaurangen förbättra sin kundservice och säkerställa att den möter kunders förväntningar. 

En av de viktigaste förbättringarna är möjligheten att överföra ägarskapet av ett ägarlöst projekt till en annan person om ägaren har lämnat organisationen. Detta kommer att göra det enklare att hantera projekt och undersökningar, även om personer lämnar organisationen. En annan viktig förbättring är möjligheten för undersökningssvarare att spara delvisa svar på undersökningar. Detta ger större flexibilitet och möjlighet för svarare att återkomma och slutföra undersökningen vid ett senare tillfälle, vilket kan öka svarsfrekvensen och ge bättre datakvalitet. 

Dessa förbättringar och nya funktioner kommer att göra det möjligt för organisationer att skapa bättre undersökningar, samla in mer kvalitativ data och förbättra den övergripande kundupplevelsen. Dynamics 365 Customer Voice fortsätter att arbeta för att förbättra och utveckla sina lösningar för att möta de växande behoven inom kundfeedback och undersökningshantering, detta för den övergripande användarupplevelsen.  

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis är Microsoft Dynamics 365 2023 Release Wave 1 en kraftfull uppdatering för företag som vill öka sin effektivitet och framgång genom att förbättra sin kundrelationhantering och försäljning. Uppdaterinaganra i release  Wave 1 inkluderar bland annat flera spännande nya funktioner och förbättringar för Sales, Marketing, Customer Service och Field Service. Dessutom kommer Dynamics 365 Customer Voice att förbättras med nya funktioner för att samla in och analysera feedback från kunder, vilket ger företag möjlighet att effektivisera sina affärsprocesser och förbättra kundupplevelsen. 

Några andra exempel på nya funktioner i Microsoft Dynamics 365 2023 Wave 1 inkluderar: 

  • Dynamics 365 Marketing: I releasen finns nya funktioner inom B2B analys-dashboard, frekvensbegränsning, möjlighet att skicka e-post till flera mottagare samtidigt, e-post-tidslinje, anpassningsbara inställningscentraler samt Urchin Tracking Module (UTM) taggar för marknadsföring. 
  • Dynamics 365 Sales: Möjlighet att skapa offerter direkt från en försäljningschatt, förbättrad möjlighet att följa upp och hantera säljaktiviteter samt enklare integrering med Microsoft Teams. 
  • Dynamics 365 Customer Service: Möjlighet att skapa och hantera flera kundärenden samtidigt, förbättrad sökfunktionalitet, möjlighet att prioritera ärenden baserat på kriticitet samt enklare integrering med Microsoft Teams. 
  • Dynamics 365 Field Service: Förbättrad planering av resurser och utrustning, förbättrad hantering av arbetsorder och inventering samt enklare integrering med Microsoft Teams. 

Dessa förbättringar och nya funktioner ger företag en större flexibilitet och effektivitet i sin hantering av kundrelationer, försäljning, marknadsföring och service. 

 

Läs mer om Microsoft här.

Läs mer om releasen här.