Microsoft Release Wave 2 – Våra favoriter

I Microsoft Release Wave 2 släpps nya innovationer som ger betydande möjligheter att förenkla och effektivisera din verksamhet. Den nya releasen innehåller hundratals nya funktioner i alla Dynamics 365-applikationer, inklusive Marketing, Sales, Customer Service, Field Service. Vi har sammanfattat våra favoriter.

Marketing 

Med Dynamics 365 Marketing kan företag styra kundresor i realtid vilket ger ett utökade möjligheter att personalisera upplevelsen under hela köpresan. På så sätt kan man tryggt skala sina marknadsförings- och kundupplevelseprogram för flera personer samtidigt i olika kanaler och touchpoints. Detta kan man i och med Microsoft Release Wave 2 göra för över 100 miljoner kunder med upp till 300 miljoner meddelanden eller interaktioner per månad. Intuitiva formulär för att samla in leads, ökad automatisering i lead nurturing-processerna och en ny analytisk dashboard gör det möjligt att i ännu högre grad anpassa försäljnings- och marknadsföringsteamens insatser till varandra smidigare.  

Företag kan också nå nya nivåer i sin marknadsföring genom AI-drivet urval av ”next best content” och ökat stöd för multipla affärsenheter, vilket bl.a. innebär att meddelanden kan se olika ut beroende på avsändare.  

 •  Öka din kreativitet med AI-drivna idéer för e-postinnehåll (Next best content): 

Microsoft release wave 2

 • Hantera innehåll enkelt för flera varumärken: 

Release Wave 2

 • Rikta dig till rätt målgrupp med hjälp av den nya segmentbyggaren: 

M Release Wave 2

Sales 

Dynamics 365 Sales fortsätter att optimera säljarens vardag med hjälp av dataanalys och AI som underlättar säljarens möjligheter att prioritera sitt arbete. Dynamics Sales blandar affärs- och produktivitetsverktyg för att hjälpa säljarna där de befinner sig och underlätta samarbete och öka produktivitet.

Den nya releasen inkluderar bland annat insikter, i form av enkla rapporter, om hur applikationen används av de olika användargrupperna:  

RW2

 • Förbättrad upplevelse vid skapande av sekvenser med en ny designer: 

Microsoft release wave 2 1

 • Använd sekvenser och Up next i vilket formulär som helst och ge säljarna möjlighet att designa egna sekvenser: 

Microsoft release wave 2 2

Customer Service 

I den nya Microsoft Release Wave 2 fokuserar Dynamics 365 Customer Service på att leverera funktioner som hjälper till att driva optimala kontaktcenter genom funktionalitet som procentbaserad routing, routing för föredragna kundtjänstmedarbetare och routing för den längsta inaktiva tiden.  Microsoft Teams kan nu också användas för att hjälpa kundtjänstmedarbetarna att involvera flera experter för att tillsammans lösa komplexa ärenden genom samarbete. Företag kan nu ge sina kunder möjlighet att lämna meddelanden i röstbrevlådan, ringa tillbaka och ringa upp kundstjänstmedarbetarna direkt.  

Kundtjänstupplevelsen moderniseras med en förbättrad tidslinje för samtal och AI-drivna samtalssammanfattningar. Övervakare kan visa Power Virtual Agents analyser i sina Omnichannel-analysinstrumentpaneler. 

 • Visa AI-föreslagna liknande case och kunskapsartiklar:

Microsoft release wave 2_3 

 • Dirigera arbetsuppgifter till önskade kundservicemedarbetare:

Microsoft release wave 2 4 

 • Integrera Power Virtual Agents botar, “agent analytics”:

Microsoft release wave 2 5

Field Service 

Dynamics 365 Field Service har nya funktioner som gör det möjligt för verksamheter att bättre orkestrera serviceverksamhet för anställda. Organisationer kan nu bygga och underhålla platser och tillgångar för stora anläggningar, kostnadskontroll genom att konfigurera ”inte överskrida” gränser och gruppera liknande incidenttyper under ”handel” för att underlätta hanteringen. Den nya releasen tillför också optimeringsförbättringar på begränsningar för bokningslås och introducerar en förbättring av användarupplevelsen i mobilappen för att fortsätta att ge frontlinjemedarbetarna möjlighet till inflytande. 

 • Den nya schematavlan är nu standard för alla driftsättningar:

Microsoft release wave 2 6 

Power Platform: 

Microsoft Power Platform gör det möjligt för användare och organisationer att analysera, agera på och automatisera data för att digitalt transformera sin verksamhet. Microsoft Power Platform består idag av fyra produkter: Power BI, Power Apps, Power Automate och Power Virtual Agents. Den har också två tilläggsmoduler: AI Builder och Power Pages. 

Power BI 

Power BI fortsätter att investera i att ge individer, team och organisationer möjlighet att jobba datadrivet.  Genom att föra diagramvyn för Power Query till Power BI Desktop kan skapare utföra ETL på sina data utan att använda kod. För team kommer förbättringar av “Metrics” med fokus på företagsbehov och integration med Viva Goals. Dessutom ökar upplevelsen av Big Data genom automatiska aggregeringar, skalning av frågor, dataskyddsfunktioner genom DLP och förbättrad synlighet i aktivitet för administratörer. 

 • Skapa exporterbara formaterade datatabeller: 

Microsoft release wave 2 7

Power Apps 

I den senaste releasen kommer Power Apps utöka styrningsfunktionerna så att organisationer kan möjliggöra, hantera och stödja ”citizen developers” i hela organisationen. ‘Makers’ och utvecklare på alla kunskapsnivåer kommer att bli mer produktiva genom Microsoft Dataverse i en enhetlig studio. Den nya releasen medför en modern upplevelse som gör det möjligt att bygga och hantera data och logik, samt intelligens för att stödja utveckling, berika data och optimera användarupplevelser. Förutom att säkerställa förtroende och möjligheten att berika dataupplevelser kommer både beslutsfattare och användare att dra nytta av out-of-the-box samarbetsfunktioner som gör att användarna kan bli mer produktiva när de arbetar tillsammans. 

 • Förbättringar av UX-formuläret:

Microsoft release wave 2 8 

 • Filtrera data i rutnätet, spara resultaten som vy:

Microsoft release wave 2 9 

 • Visa dina kollegors närvaro:

Microsoft release wave 2 10 

Power Pages 

Power Pages fortsätter att investera i fler out-of-the-box-funktioner för att stödja både utveckling med low code eller no code. Några av de viktigaste funktionerna i den här versionen gör det möjligt för utvecklare att få ytterligare möjligheter att arbeta med formulär och listor med hjälp av design studio och att snabbt komma igång med hjälp av ytterligare templates. Det finns förbättringar för professionella utvecklare som kan göra mer med webbplatserna med hjälp av Microsoft Power Platform CLI-verktyget och Visual Studio Code samt för administratörer som bättre kan administrera och styra sina Power Pages-webbplatser. 

Power Automate 

Power Automate är nu mer lättillgängligt än någonsin med nya upplevelser som hjälper användare på alla nivåer att bygga upp sina flöden i molnet och på skrivbordet. Organisationer behöver automatisera sina driftsättningar av Power Automate, så det finns ytterligare förbättringar för ALM (Application Lifecycle Management), och med den ökade användningen av RPA (Robotic Process Automation) lägger vi till funktioner för att göra det enklare att hantera maskiner i Azure och autentiseringsuppgifter för dina användare och konton.   

Läs mer om Microsoft Release Wave 2 här, eller kontakta oss om du vill veta mer.