Vägen till bättre utfall i säljarbetet

jun 16, 2021

Med ett säljstöd blir säljarbetet systematiskt, strukturerat och effektivt. Säljorganisationen blir mindre personberoende och kunderna får en bättre upplevelse genom hela sin köpprocess. I dag finns system som gör det enkelt att komma igång för att sedan skala upp och bygga på sin säljstödlösning.

Så snart det finns fler än tre medarbetare involverade i säljarbetet på ett företag har man mycket att vinna på att investera i ett system för säljstöd, oavsett vad det är man säljer. Redan då börjar det bli problematiskt att arbeta utan ett enkelt och smart sätt att dela information sinsemellan.

– Utan säljstöd ligger ofta viktig och användbar information uppdelad i enskilda medarbetares mejllådor eller Excel-filer. Eller så använder man otympliga och osäkra sätt att dela data på. Det gör att mycket av säljarbetet blir personberoende och det blir svårare att leva upp till krav på säkerhet och integritetsskydd. Men framför allt ger det dåliga förutsättningar för ett effektivt säljarbete, förklarar Pernilla Tillberg Henkow, affärsområdeschef på Releye.

Enkel tillgång till data

Med ett säljstöd på plats får man helt andra möjligheter att arbeta systematiskt, strukturerat och effektivt. Säljorganisationen slipper lägga tid på att jaga rätt på relevanta data för att se hur man ligger till. Istället går det att enkelt få en visualiserad översikt av de data som samlas och delas i det gemensamma systemet. Man får både mer tid och bättre förutsättningar för att förbättra sitt säljarbete.


– Visst är både Outlook och Excel utmärkta verktyg, men inte för CRM-syften. Ett säljstöd ersätter inte deras grundfunktioner, men fungerar mycket bättre för att registrera och dela information, hitta effektivare processer, jobba mer enhetligt och kunna lära av varandra. Organisationen kan bli mer datadriven i sitt säljarbete och etablera en gemensam, digital säljprocess enligt det som man ser fungerar bäst, fortsätter Pernilla Tillberg Henkow.

Analys och enhetlig förändring

I säljstödet samlas information som man vet är central för ett effektivt säljarbete. Tydliga nyckeltal gör det möjligt att följa upp arbetet, förstå och lära sig av resultaten för att kunna förbättra process och utfall. Man får bra underlag för analys och kan se vad som bör förändras och justeras i säljarbetet, hur man ska organisera sig, fördela resurser och roller.

– Även på en grundläggande nivå kan AI ge väldigt mycket insikter och hjälp. För att förbättra sin hit rate går det att få fram vilka steg som bör tas när i processen för olika typer av kunder. I och med att säljare inte behöver lägga tid på administrativa arbetsuppgifter för att ta fram information, får de dessutom mer tid att diskutera tillsammans om hur affärerna bäst kan stängas. Det de vill och ska jobba med är ju att skapa relationer och vinna insikter om kunderna, säger hon.

Bättre process för kunden

Utöver det effektivitetsfokus säljstödet ger internt så bidrar det också till att företaget blir attraktivare för kunden. Säljarna får hjälp att ställa relevanta frågor genom hela säljprocessen och inget faller mellan stolarna om någon till exempel blir sjuk. Det blir enkelt för kunden att göra affärer vilket skapar både lojalitet och merförsäljning.
En annan aspekt för företag som i dag saknar säljstöd är informationssäkerhet. Att en enskild säljare själv sitter på alla data innebär en oerhörd sårbarhet om till exempel säljaren blir sjuk eller säger upp sig och går till en konkurrent. Dessutom innebär GDPR inte bara legala krav utan också höga förväntningar från kunderna på att känsliga data hanteras korrekt. Säljstödet gör helt enkelt företaget mindre sårbart.

Starta enkelt och bygg på

– Med dagens molnbaserade lösningar finns alla möjligheter att starta i liten skala, utan att det handlar om en jätteinvestering. Min rekommendation är att börja enkelt, med sådan data som direkt skapar värde och ger insikter, men samtidigt se till att redan från början välja en robust plattform där det går att växa och skala upp när behoven ökar, menar Pernilla Tillberg Henkow.


Man får heller inte glömma bort att systemstöd är just ett stöd. När ett säljstöd införs krävs förändringsledning för att få det att flyga. Användarna måste förstå värdet i systemet och det måste vara så enkelt som möjligt för dem att använda stödet på rätt sätt.


– Data måste in i systemet, antingen via integration eller manuellt. Här blir säljchefens roll jätteviktig och till exempel måste prestationsersättningar alltid bygga på det resultat som finns inlagt i systemet. Man får inte underskatta förändringsarbetet som krävs, men att ta steget och implementera ett bra säljstöd är ett mycket bra sätt att anamma nya, effektivare sätt att jobba på och förändra sitt säljarbete till det bättre, avslutar hon.

Låter säljstöd som något för din verksamhet? Läs vidare om Releyes paketering CRM Express som gör det enklare än någonsin att komma igång med ett kraftfullt, anpassat och skalbart säljstöd i Dynamics 365

Pernilla Tillberg Henkow
Affärsområdeschef Microsoft på
Releye

Fler inlägg

Victorias sommarhälsning 2021

Victorias sommarhälsning 2021

Jag och mina kollegor på Releye vill önska dig en fin sommar! Vi kommer ha lampan tänd för er som behöver vår hjälp, men de flesta av oss tar ledigt efter vad som känns som en ganska lång vår. Våra hem får sluta vara arbetsplatser i några veckor och istället vara en...

läs mer
Salesforce Field Service – vardagshjälten på fältet

Salesforce Field Service – vardagshjälten på fältet

Salesforce Field Service är vardagshjälten för många verksamheter som har medarbetare ute på fältet. Exempelvis företag inom service, reparation, installation och bygg. Så vad är det egentligen som utmärker plattformen? Och hur fungerar den? Vår kollega Robin Mild ger...

läs mer