19 december 2018
Lanseringen av ett nytt CRM-system kommer inte att öka er försäljning eller göra kunderna nöjdare. Däremot kommer förändring av arbetssätt, mål och säljorganisationens kultur att ha stor effekt. Se till att planera för vilka förändringar ni behöver göra för att nå målen och synka planen med implementationsprojektet. Ändringen i arbetssätt lanseras med fördel innan lansering av nya systemstöd.

– Victoria Nilsson, VD på Releye

 

Ditt CRM-system bör behandlas som något levande och utvecklas i takt med organisationen. System förändras inte av sig själva, de behöver omsorg och uppmärksamhet annars kommer de förfalla med tiden. Etablera en förvaltningsorganisation med representanter från verksamheten med mandat och ansvar att säkerställa att systemet fortsätter vara ett stöd för användarna och inte ett hinder.

 – Henrik Lillhage, Business Consultant på Releye

 

Innan du implementerar ett CRM-system, tänk igenom hela kundresan och inte bara de delar du just nu jobbar med. Om du inte redan har en - gör en skiss över kundresan och säkerställ att den eller de processer du just nu fokuserar på jackar in i vad som sker i andra moment.

– Ingrid Gilsdorf, Business & Strategy Consultant på Releye

 

Överskatta inte hur mycket information en användare (dina kollegor eller dina kunder) manuellt kan registrera i ett system. Det är bättre att ha mindre men riktiga uppgifter än ett hav av data du inte kan lita på. Låt också ditt nya system vara intelligent och dra egna slutsatser – ofta blir det mer rätt än manuellt registrerad, och icke uppdaterad, data.

Victoria Nilsson, VD på Releye

 

Det är inte CRM-systemet i sig som gör organisationen mer effektiv eller lönsam. Det beror på hur väl man använder dess funktioner i ett tydligt och definierat arbetssätt – och att arbetssättet är smart. Börja med att definiera hur mål sätts och bryts ned till verksamheten och därefter hur verksamheten etablerar strategier och planer för att nå sina mål. Processer som hanteras i CRM-systemet, såsom försäljning, incidenthantering och proaktiv service, kopplas till målen och utvärderas löpande och systematiskt.

  Ingrid Gilsdorf, Business & Strategy Consultant på Releye

 

Behåll fokus och siktet inställt på målet! Vilken effekthemtagning räknar man med att initiativet ska uppnå, vilka nyckeltal finns för projektet och vilka områden är prioriterade? När man arbetar med CRM-initiativ är det lätt hänt att scopet utökas vartefter nya önskemål inkommer. Utvärdera varje önskemål utifrån om det är ”must-have” eller ”nice-to-have”, och ställ er alltid frågan om önskemålet hjälper er att uppnå ert mål. Se till att fokusera på och leverera det som är högst prioriterat först och som hjälper er att nå resultat snabbt, och sammanställ resterande förändringar till en fin CRM-roadmap och backlog att arbeta vidare med i kommande faser!

– Elin Lawson, Senior Business Consultant & Project Manager på Releye