13 december 2018
Innan du involverar användarna behöver du vara på det klara med syfte och mål. Efter att ledningen satt riktning och ambitionsnivå behöver du säkra mellanchefernas engagemang. Mellanchefers förståelse för och vilja att genomföra CRM-initiativet enligt ledningsgruppens direktiv är centralt för initiativets framgång. Fundera över vad som driver mellancheferna – hur kan du i och med initiativet förenkla för dem och göra även dem mer framgångsrika?

– Klas-Magnus Hilberth, Grundare på Releye

 

Identifiera dina prioriterade kunder och beskriv dem utifrån deras behov. Hur hjälper du dem att lösa sina problem och nå sina mål? Beskriv grunden för de värden du tillhandahåller och se till att detta återspeglas i mål, processer och it-system.

– Victoria Nilsson, VD på Releye

 

Riktigt CRM innehåller en stor del automatisering. Varken dina medarbetare eller dina kunder vill göra något som en maskin kan gör snabbare eller bättre. Tänk bortom befintliga processer och tänk kortaste vägen – vad är det som är slutmålet? I manuella processer läggs ofta steg till som behövs endast för att de är just manuella, som t ex verifiering, kontroll och flytt av information mellan olika system. Försöka inte digitalisera dessa – titta istället på vad som är syftet och automatisera vägen dit.

– Erik Juhlin, Head of Solutions på Releye

 

Med bättre datakvalitet och koll på din egna kunddata har du större möjligheter att göra riktigt coola, personaliserade kampanjer och kundresor - som i sin tur genererar en högre konverteringsgrad. Fundera över hur din organisation bäst upprätthåller god datakvalitet: Ska vi köpa data från extern källa, eller kan vi själva säkra att uppgifter är korrekta? I vilken utsträckning litar vi på manuellt registrerad data? Och vilken information kan vi låta ett intelligent system själv generera? Specificera ett regelverk för vilken data som kan användas till vad, och låt den jobba. The sky is the limit!

– Charlotte Magne, Sales & Marketing Manager på Releye

 

Sätt en plan för lansering och kommunikation tidigt i projektet. Ett CRM-initiativ innebär alltid en förändring i arbetssätt, och bakgrund och syfte till dessa förändringar behöver säljas in till verksamheten tidigt. Med en väl utformad lanserings- och kommunikationsplan har ni möjlighet att skapa engagemang, nyfikenhet och en positiv attityd kring initiativet. Se till att kommunicera kring frågor så som: Varför genomför vi de här förändringarna, vem påverkas och varför? Vad vinner medarbetaren på initiativet, och inte minst: På vilket sätt blir det här en förbättring för våra kunder?

– Elin Lawson, Senior Business Consultant & Project Manager på Releye

 

Innan du tar beslut om ett CRM-initiativ, tänk noga igenom vad som är viktigt. Vilka effekter vill du uppnå med ditt CRM-initiativ? Hur kan du mäta dessa? Börja enkelt och bygg sedan på med dina frågeställningar. Fokusera på det du prioriterat och låt annat vänta på din backlog.

Ingrid Gilsdorf, Business & Strategy Consultant på Releye