Hissen AB utför service, felsökning, reparation och modernisering av hissar i storstockholm. De har cirka 3 500 hissar som deras tekniker utför underhållsarbete på. Och för att kunna stå till tjänst 24 timmar om dygnet och 365 dagar om året behöver Hissen AB ha smarta och mobila verktyg för att de på kortast möjliga tid ska kunna agera på en felanmälan. Vi på Releye hjälper till att förverkliga den visionen.

Utgångsläge

Företaget Hissen AB har funnits sedan 1932, men blev för två år sedan uppköpt av familjen Holm som har stora planer för det Stockholmsbaserde företaget. Som du säkert förstår verkar bolaget inom hissbranschen, och precis som många andra bolag inom branschen tillverkande industri så är teknologiutvecklingen eftersatt. Det ville den ny ägaren, Markus Holm, ändra på.

Marcus Holms vision är att Hissen AB ska bli den mest attraktiva firman i branschen både som arbetsgivare och leverantör, där man som anställd är stolt över att jobba. För att nå denna vision behöver bolaget vara i digital framkant och arbetssätten harmoniseras för att de vidare kunna anställa fler glada personer och växa. Tillväxtmässigt är även Marcus plan att bolaget inom två år ska växa organiskt med 25% och med stabil lönsamhet.

Vårt tidigare systemstöd mötte inte kundernas krav på att ett enkelt sätt få en överblick över deras hissbestånd med pågående ärenden hos oss. Med Salesforce kan vi uppnå det och därmed attrahera fler kunder samt få en bättre och mer professionell kommunikation med kunderna.

– Marcus Holm, VD och ägare av Hissen AB

Nytt system för fältservicetekniker, säljare, kundservicemedarbetare och kunder

Marcus Holms strategi för att nå sina mål var att införa ett nytt processtöd för sina tekniker på fältet samt implementera nya, mer användarvänliga system för sin kundservice- och säljorganisation. Releye anlitates under våren 2019 för att hjälpa bolget att ta fram en ny digital strategi som stöttar deras nya arbetssätt och ett nytt systemstöd som berör samtliga medarbetare på hela bolaget. Dessa huvudområden innefattade projektet:

 

Fältservicestöd för teknikerna

Salesforce Service Cloud och Field Service Lightning (FSL) med tillhörande offlineapp användes för att teknikerna skulle kunna vara mer effektiva i sitt dagliga arbete, se närliggande arbetsordar och med ett knapptryck kunna meddela kunden och ledningen om sin jobbstatus.

 

Sälj- och kundservicestöd

Ett nytt processstöd för bolagets säljorganisation ska bli mer effektiva och få bättre koll på sina affärer, samt en kundserviceprocess för att kundservicemedarbetare lätt ska kunna hitta kundinformation, ta emot ett ärende och delegera det till en kollega.

 

Digital kundsupport i en kundportal 

Dagens kund efterfrågar service 24 timmar om dygnet. För att kunna efterleva förväntningarna så vill Hissen ha en kundportal med en chatt, där kunderna själva kan rapportera fel på sina hissar, se sina avtal, fakturor och mycket mer. Detta ska implementeras i vinter.

Effekterna av vår implementation

De nya processerna och systemet rullades ut i full skala i juni 2019. Bara några månader efter lanseringen kan företaget redan se följande positiva effekter:

    1. Ökad kundnöjdhet – Den nya lösningen gör det lättare att se var man bör prioritera sin tid för att säkerställa efterlevnad av SLAer och avtal, vilket leder till att Hissen får ännu mer nöjda kunder. På sikt kommer även den nya kundportalen att möjliggöra ännu mer transparens och snabbare kundservice.

    2. Förbättrad informationsdelning – Medarbetarna har mycket lättare att dela med sig av och ta till sig information, exempelvis kan en tekniker lätt få tillgång till historiska arbetsordarar ute på fältet och på så sätt anpassa sin insats efter det.

    3. Förbättrad användarvänlighet – Den nya lösningen är mer lättnavigerad och om man har en fråga så går det lätt att hitta information på youtube eller i Salesforce egna utbildningsportal.

    4. Snabbare onboarding av nyanställda – Tack vare den förbättrade användarvänligheten och Salesforce egna utbildningsportal har onboardingen av nyanställda förenklats. Det testades redan under första sommaren när nya sommarjobbare skulle hjälpa till på kontoret och på ute i projekten.

    5. Förbättrad rapportering och uppföljning – Mycket snabbare uppföljning samt stora kvalitativa förbättringar i uppföljningsarbetet då företaget nu enkelt kan ta ut data på allt som sker inom verksamheten och lätt visualisera det i rapporter. Alltifrån försäljningsprognoser framåt till beläggningsgrad och snittid för genomförda arbetsordrar.

 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Förnamn*
Efternamn*
Email*
Telefon
Företag
Meddelande
Jag godkänner att Releye sparar mina uppgifter i enlighet med nedan text
;