Key learnings från 20 år av CRM-projekt

13 okt, 2020

I år fyller Releye 20 år. Vår VD, Victoria Nilsson, delar med sig av vad hon har lärt sig och vilka framgångsfaktorer som har varit viktigast i våra CRM–projekt. 

1. Prioritera och fokusera
Vad är egentligen viktigt för att nå initiativets mål och önskade effekter? Idag innehåller CRM-system hypermånga smarta funktioner och det är frestande att börja använda allt på en gång. Det är dock fortfarande som med allt annat: Tid är en bristvara och vår förmåga att prioritera och lägga tid och resurser på rätt uppgifter är en av våra främsta framgångsfaktorer.

Våga avgränsa ditt CRM-projekt och lägg idéer utanför scopet i en backlog eller önskelista. Ta fram en vision och roadmap för att skapa förståelse för prioriteringarna och för att skapa förutsättningar för framtidssäkra beslut.

 

2. Jobba iterativt med täta leveranser av såväl nya arbetssätt som teknik
Genom att ha en modell för regelbundna leveranser av förändringar och systemstöd vågar verksamheten välja bort funktioner, vilket skapar förutsättningar för prioritering och fokusering. Dessutom innebär mindre och täta leveranser större möjligheter att testa ett arbetssätt eller en funktion i mindre skala, och hela tiden optimera för högre prestanda. Kom bara ihåg att etablera en struktur för återkoppling efter varje iteration så att ni jobbar med rätt optimeringar.

 

3. Ha inte övertro till ditt nya systemstöd
Tekniken är i regel endast en av komponenterna i en framgångsrik förändring. Sätt upp mål, ansvar och plan för förändringsledning och planera in tid och aktiviteter för förankring och test även av arbetssättet. Den sparade tiden vi vinner i samband med automatiseringsprojekt är inte bara ett resultat av den tekniska automatiseringen utan även av tankearbete och förändring kopplat till vad som egentligen är smart och viktigt.

 

4. Transparens och tillit är centralt i såväl ett implementationsprojekt som i det dagliga arbetet
Införandet av nya digitala lösningar som i allt större utsträckning automatiserar manuellt arbete orsakar ibland oro, på samma sätt som att blackboxade digitala beslutsprocesser skapar osäkerhet hos de personer som ska exekvera besluten. Kommunikation kring planer och utfall är A och O för att medarbetare ska känna tilltro till sitt nya CRM-stöd, liksom visualisering av hur beslut fattats i en automatiserad process.

I ditt CRM-projekt bör du etablera en kommunikationsstruktur till alla projektets intressenter (och de är i regel fler än man tror), och i din tekniska lösning bör du etablera en rapportstruktur som tydliggör progressen.

 

5. Skapa förutsättningar för att nå framgång
Vad är kritiskt för framgång i just din organisation? Framgång händer inte av en slump utan är ett resultat av tankekraft, planering och hårt arbete. Några praktiska tips:

  • Låt dina första iterationer bli en succé – börja med något som innebär låg risk men ändå visar resultat.
  • Engagera nyckelpersoner tidigt i processen.
  • Hitta er balans mellan perfektion och pragmatism – våga testa något som inte är perfekt men tillräckligt bra för att köra live. Om det fungerar, jobba vidare med perfektionen i nästa iteration.

     

 Lycka till med ditt nästa CRM-projekt! Och hör av dig till oss om du vill ha hjälp 😊.

Inspireras och läs mer

10 favoriter från Salesforce release Winter ’21

10 favoriter från Salesforce release Winter ’21

Vintern närmar sig och ett tydligt tecken på att vi går mot en kallare årstid är att Salesforce release Winter ’21 släpptes i helgen. I denna release kan vi bland annat ta del av dynamiska formulär, förbättrade flöden och snyggare vyer. Liksom vårens och sommarens...

läs mer
Så fungerar Salesforce Marketing Cloud

Så fungerar Salesforce Marketing Cloud

Det är hyllat och används av flera tusentals marknadsförare världen över. Kanske har du hört talats om Salesforce Marketing Cloud tidigare. Men vad är det egentligen och hur fungerar det i praktiken? Som Salesforce-partner möts vi ofta av olika frågor kring Marketing...

läs mer
Share This