5 framgångsfaktorer vid automatisering

30 apr, 2020

Går din verksamhet i automatiserings-tankar? Kanske vill ni höja kundupplevelsen, men minska administrationen. Eller också är ni ute efter mer struktur och ett förbättrat samarbete internt. Oavsett vad din verksamhet strävar efter finns det gemensamma grunder som alltid ska finnas med i ett automatiseringsinitiativ. Här delar våra experter med sig av sina fem bästa tips för en framgångsrik automatisering. 

1. Ett fel många gör är att börja alldeles för stort eller  Även om Releye gärna erbjuder konsulttimmar, är vårt mål att kunderna successivt ska bli allt mer, eller helt, självgående och oberoende av sin IT-avdelning för att kunna vidareutveckla fler och mer avancerade processer.

 

2. En annan utmaning som ofta visar sig är att förändringsarbetet inte tagits på allvar och att personer som påverkas av initiativet inte involverats eller informerats. Det är alltid viktigt att förankra en förändring eftersom digitalisering och automatisering ofta är främmande och skrämmande. Involvera organisationen tidigt och låt dem fasas in i det nya arbetssättet för att lära känna verktygen innan de svåra eller större processerna sätts igång. Säkra att alla förstår värdet av varför ni gör detta, för organisationen, och för respektive individ. Det blir betydligt enklare att anpassa sig i en förändring när man förstår varför den görs och hur man är med och bidrar till helheten. 

 

3. En förutsättning för att organisationen ska känna tilltro till en ny process, system eller lösning, är också att de har kontroll och förstår hur den fungerar. Därför är det avgörande att rätt kompentens finns på plats, eller att det finns möjlighet till utbildning och support. Detta kan vara bra att ha med sig in i projektet och något att beakta även när man sätter sin projektbudget.

 

4. Test er fram. Justeringar kommer att göras efter vägen, men det är en del i processen och finns med i denna typav verktyg. Flexibiliteten och enkelheten gör det möjligt att jobba med kontinuerligt lärande och utvecklande.

 

5. En korrekt implementerad lösning automatisering skapar enorma möjligheter. Nyckeln till framgång är att utrusta verksamheten med rätt verktyg, rätt kompetens och låta dem själva driva sin utveckling utan beroenden till IT avdelningar eller andra trånga resurser.  Då kan man börja se fantastiska resultat. 

 

Tips för en framgångsrik automatiseringsresa

1. Börja enkelt med en mindre process

2. Involvera och engagera verksamheten i implementeringen
3. Säkra tilltro genom kompetens, utbildning och support
4. Utvärdera resultatet kontinuerligt och ändra i processen om nödvändigt 
5. Säkra att verksamheten själva kan driva utvecklingen framåt

 

Inspireras och läs mer

Banker som skrotat pappersröran – så blev effekterna

Banker som skrotat pappersröran – så blev effekterna

Att vara kund hos en bank innebär ofta många ansökningar och avtal som ska fyllas i och undertecknas, medgivanden ska godkännas och blanketter lämnas in. Det är en mängd information och dokumentation som ska hanteras. Många gånger krävs signering med analog...

läs mer
Share This