Salesforce Summer’23 Release: 6 favoriter

Vi har en ny Salesforce-release på ingång! Releye-teamet med Vaidehi Vipra, applikationskonsult, i spetsen har granskat de nya funktionerna i releasen och plockat ut de som kommer göra störst skillnad för dig som användare. Salesforce Summer’23 Release bjuder bland annat på nya funktioner i rapporter som både höjer användningsområdet och motivationen. Vi ser också utökade filtreringsmöjligheter, fler anpassningar i mobilformulären och en uppgradering av app guidance. 

1. Rapporter: bilder och text för att höja motivationen

Nu kan du lägga till visuella element som bilder och text i dina rapporter. Det ger dig som användare möjlighet att skapa mer informativa rapporter som höjer engagemanget. Dessutom kan du lägga till nya widgets som visar data och mätvärden på ett mer interaktivt och anpassningsbart sätt. De nya funktionerna möjliggör en tydligare visualisering och konkretisering av dina mål för att höja motivationen i ditt team.


Lägg till visuella element som bilder och text i dina Salesforce-rapporter. Läs mer på help.salesforce.com

2. Rapporter: utökade filtermöjligheter (enbart i unlimited edition)

Många av våra kunder har efterfrågat en funktion för utökade filtreringsmöjligheter i rapporterna. Tidigare var det begränsat till endast tre kriterier för filtrering, men nu kommer du att kunna använda upp till fem filtreringar samtidigt i dina rapporter. Denna förbättring ger dig ännu större flexibilitet och precision när du vill analysera din data.


Nu kommer du att kunna använda upp till fem filtreringar samtidigt i dina rapporter. Läs mer på help.salesforce.com

3. Dynamiska formulär i mobilen (beta): fler möjligheter för användaren

En annan funktion vi tror kommer göra skillnad för dig som användare är fler anpassningar och val i de dynamiska mobil-formulären. Vyn blir mer användarvänlig och det blir möjligt att visa eller dölja fält baserat på olika kriterier. Det kan vara allt från användarens roll, behörighet eller valbara kriterier som du själv väljer – till specifika data från systemet. För närvarande är funktionen bara tillgänglig i testversion, men den kommer att lanseras i en kommande release.

Fler möjligheter för användaren i de dynamiska mobilformulären
Fler möjligheter för användaren i de dynamiska mobilformulären. Läs mer på help.salesforce.com

4. App Guidance: Tydligare markeringar vid uppdateringar

En liten funktion, men med stort värde vid en ny uppdatering, är utökningen av App Guidance. Tidigare har det varit möjligt att sätta upp steg-för-steganvisningar eller markeringar av nya sektioner vid en lansering eller uppdatering. I den nya releasen är det även möjligt att markera specifika fält som har uppdaterats. Det skulle exempelvis  kunna handla om att vi har lagt till fält eller infört en valideringsregel som är avgörande för att komma vidare.

Tydligare markeringar vid uppdateringar i App Guidance.

Tydligare markeringar vid uppdateringar i App Guidance. Läs mer på help.salesforce.com

5. Permissions: utökad tillgång till specifika användare

I Salesforce nya release kan nu specifika användare få utökad tillgång till systemet. Genom att ge användarna befogenheter eller möjlighet att se information för specifika delar av systemet som tillexempel vissa fält eller objekt. Det innebär att du kan få större insyn om det är någonting som din roll kräver. Läs mer på help.salesforce.com

6. Relaterade listor: Ökad produktivitet med massåtgärder på relaterade listor (Beta)

Till sist har vi plockat ut en funktion som både sparar tid och ökar produktiviteten. I Salesforce Summer’23 Release kan du göra massuppdatering av objekt i relaterade listor. I stället för att gå in på varje enskilt objekt för att göra uppdateringen kan du kryssa för de som ska uppdateras och göra en massuppdatering. Tidigare var denna funktion endast tillgänglig i vanliga listor, men nu är den alltså också tillgänglig i de relaterade listorna.

I Salesforce Summer'23 Release kan du göra massuppdatering av objekt i relaterade listor.
I Summer’23 Release kan du göra massuppdatering av objekt i relaterade listor. Läs mer på salesforce.help.com

Hoppas att du ser fram emot releasen lika mycket som vi! Är du nyfiken på våra favoriter från förra releasen? Läs om den här.