Omnichannel Marknadsföring: Vad är det och hur kan du använda dig av det?

Boosta dina konverteringar oavsett plattform

När du interagerar med dina kunder över olika plattformar, samtidigt som de får ett enhetligt och sammanhängande intryck – då handlar det om omnichannel. Omnichannel-marknadsföring handlar i sin tur om att skapa sammanhängande marknadsföringsinsatser som sträcker sig över de olika plattformarna för att konvertera och bygga en lojal kundbas. 

Vad är Omnichannel-marknadsföring?

Omnichannel-marknadsföring handlar om att skapa kampanjer, erbjudanden och marknadsföringsaktiviteter som flätas samman över olika kanaler och plattformar. Det innebär att kunden ska få samma känsla, information och tonalitet oavsett om interaktionen med ditt företag sker via din webb, sociala medier, fysiska butiker eller andra kanaler. Det handlar helt enkelt om att sudda ut gränserna mellan kanalerna.  

Varför är det viktigt?

Forskning visar att mer än hälften av alla B2C-kunder använder sig av tre till fem kanaler varje gång de genomför ett köp. Samma undersökning visar att en genomsnittskund som bokar ett boende (exempelvis ett hotellrum) växlar upp till sex gånger mellan webbplats och mobila enheter. Om dessa kunder stöter på inkonsekvent information eller inte hittar det de letar efter, kan kunden snabbt tappa intresse.

Fördelar med Omnichannel-marknadsföring:

Lojalitet: När kunderna får en enhetlig upplevelse oavsett kanal skapar det förtroende och lojalitet. Det visar att ditt företag bryr sig.
Effektivitet: Samordnad strategi minskar upprepningar, sparar tid och resurser.
Konvertering: Genom att exponera ditt varumärke på flera plattformar och samtidigt erbjuda en smidig interaktion ökar sannolikheten att besökare blir kunder.
Data & insikter: Med integrerad och samordnad data från olika kanaler får du djupare insikter om kundernas beteende och preferenser. Detta kan hjälpa dig att skräddarsy marknadsföringen och förbättra kundupplevelsen ytterligare.

De viktigaste komponenterna i en Omnichannel-marknadsföringstrategi:

Samla och analysera data: En djup förståelse av era kunders beteenden och preferenser är avgörande för att lyckas med er strategi. Samla data från olika kanaler och analysera noggrant för att skapa insikter som styr era beslut och optimerar era kampanjer. Ett datadrivet tillvägagångssätt kommer att säkerställa att ni når rätt publik,  i rätt kanal, vid rätt tidpunkt.

Kartlägg kundresorna: Genom att kartlägga era kunders beteende över olika kanaler kan du identifiera viktiga interaktionspunkter och förbättringsmöjligheter. Detta hjälper dig att skapa en smidig övergång mellan kanaler och förbättra kundupplevelsen.

Prioritera resultat: Använd insikterna från era tidigare kampanjer för att välja vilka kundresor ni ska prioritera först. Fokusera på de kundresor som genererar mest resultat för att få bästa möjliga avkastning på er marknadsföringsinsats.

Testa, mät och optimera: Genom att kontinuerligt testa och mäta resultaten av era kampanjer skapar ni möjlighet att optimera er strategi över tid. Detta säkerställer att ni ständigt förbättrar och anpassar era kampanjer för bästa möjliga resultaten.

Använd ett CRM-system med marknadsföringsfunktioner:
För att lyckas med Omnichannel-marknadsföring behöver du rätt förutsättningar. Genom att investera i rätt verktyg, som ett effektivt Customer Relationship Management-system, kan du inte bara samla in och hantera kunddata på ett strukturerat sätt, utan också integrera dessa data med olika marknadsföringskanaler. På så sätt kan du skapa relevant och anpassad kommunikation som når dina kunder oavsett vilken kanal de använder, vilket i sin tur ökar chanserna till framgångsrik interaktion och försäljning.

Omnichannel-marknadsföring förenar kundinteraktion över olika plattformar och skapar enhetliga upplevelser. Genom att samla och analysera data, kartlägga kundresor, prioritera resultat och ständigt optimera, kan företag bygga lojalitet.

Vill du veta mer om Omnichannel-marknadsföring och hur det kan hjälpa din verksamhet? Fyll i formuläret så berättar vi mer!