Lead Nurturing – Från kontakt till köp

Lead nurturing handlar om att kommunicera ut till leads med relevant innehåll genom hela köpprocessen, från första kontakt till köp. Detta för att framkalla underliggande igenkännings-faktorer och behov som i slutändan leder till att kunder är redo att köpa din produkt eller tjänst.

Det finns en mängd olika verktyg och tekniker man kan använda sig av när man som företag vill guida sina leads genom de olika stadierna i säljtratten. Detta kan exempelvis ske genom  customer journey mapping, inbound marketing, marketing automation software och CRM-system. Vi har skapat en guide för hur du ska lyckas med lead nurturing.

 

Ladda ner vår guide!