12 augusti 2019

Det pratas mycket om att företag och organisationer måste bli bättre på att arbeta mer datadrivet. Men hur går du tillväga för att jobba mer datadrivet? Ja, det har vi på Releye koll på. Här kommer fem tips som kan hjälpa din organisation att bli mer datadriven. 

1. Jobba aktivt med Search Engine Optimization (SEO)

Se till att göra en grundläggande sökordsanalys när du bygger upp din webbplats. Vad vill dina kunder ha hjälp med? Allt innehåll på din webbplats måste vara kopplat till det som din målgrupp söker efter, det vill säga både copy och sökordsmässigt. Det är oerhört viktigt att innehållet är relevant och tilltalande för både dina besökare och för att ranka högt i sökresultatet på Google.

Genom att regelbundet övervaka din SEO-data kan du se hur du rankar på dina sökord. Och genom dessa insikter kan du arbeta för att bli ännu mer träffsäker och relavant i sökresultat.  

2. Använd och dra slutsatser från analysverktyg som Google Analytics

 Google Analytics är ett gratisverktyg som hjälper dig att analysera webbtrafik. Med hjälp av verktyget kan du se vilka sidor på din webbplats som är välbesökta, hur länge dina besökare stannar och vilka företagen är som besöker din webbplats. Verktyget hjälper dig att analysera dina digitala kundresor och skapar därmed förutsättningar för att förbättra upplevelsen genom att justera content och design.

Dessutom: Använd denna information som input till affärsutveckling och kommunikationsplaner. Vad söker era kunder? Vad är de intresserade av? Datan från Google Analytics hjälper er identifiera nya trender i er målgrupp och att bli mer relevanta.

3. Lansera ett CRM-system för ökad effektivitet och bättre kundupplevelse

Med ett CRM-system som syftar till att inte bara öka er egna effektivitet utan även förbättra kundupplevelsen skapar du förutsättningar för att agera proaktivt i hela kundlivscykeln. Använd information om leads, kundrelationer, kontaktpersoner, aktiviteter och affärsmöjligheter för att planera smart och optimera resurser.

Här kommer tre exempel på hur du använder datat i ditt CRM-system för att bli mer proaktiv:

  1. Prioritera mellan pågående affärsmöjligheter och skapa förutsättningar för säljare att fokusera på de affärer som är viktigast just nu. Kvalificera nya leads, tilldela rätt säljkapacitet och välj bort det som inte genererar värde utifrån historisk information i ditt system i kombination med information om de nya affärsmöjligheterna.

  2. Relevant kundkommunikation vid rätt tillfälle. Använd data för att dra smarta slutsatser – när behöver våra kunder kontakt med oss? Kombinera information om exempelvis engagemang, transaktioner och relationsdata för att skapa en bearbetningsplan där kundens behov styr kommunikation.

  3. Identifiera flaskhalsar och återkommande problem. Analysera löpande kundserviceärenden och aktiviteter för att hitta och åtgärda tidstjuvar som stör produktivitet och kundupplevelse.

4. Marknadsför i sociala medier

Marknadsföring i sociala medier ger dig data och insikter som kan vara värdefulla för din organisation. Du kan till exempel dra slutsatser om vad dina följare tycker om och i vilken kanal de föredrar att ta del av ditt innehåll. Men kom ihåg - bara för att videos fungerar bra på dina sociala kanaler så behöver inte det betyda att de som besöker din webbplats skulle uppskatta en hemsida med bara rörligt material. Du kan även få fram viktig demografiska data från dina besökare som ålder, kön, intressen och vart de kommer ifrån.

Använd data och insikter från sociala medier för att skapa relevanta personas för din målgrupp/tjänster, och våga testa nya grepp i kommunikationen för att se hur målgruppernas beteende förändras.

5. Personaliera din kommunikation med hjälp av Marketing Automation

Marketing automation ger dig möjlighet att arbeta mer datadrivet i realtid - direkt i ditt CRM- eller marketing automation-system. Vid sidan av effektivitetsvinsten i själva automatiseringen ger en automatiserad marknadsföring dig värdefull information om vad din målgrupp är intresserad av, exempelvis genom att följa vilka nyhetsbrev de öppnat och vilka länkar de klickat på.

Genom dessa insikter kan du skapa en mer personaliserad kommunikation för din målgrupp.

Behöver du hjälp för att få din organisation att arbeta mer datadrivet? Kontakta oss på Releye!

Förnamn*
Efternamn*
Email*
Telefon
Företag
Meddelande
Jag godkänner att Releye sparar mina uppgifter i enlighet med nedan text