Vad är Sales Automaton?

När varje sekund är en värdefull tillgång blir sales automation en av nyckelspelarna för säljarnas produktivitet. Sales Automation handlar om att frigöra säljarnas tid genom att automatisera delar i säljprocessen. Målet är att förenkla arbetet, minska onödiga klick och samtidigt maximera produktiviteten och precisionen i försäljningsprocessen. Lisa Kindeland är senior affärskonsult och har drivit många projekt inom sales automation, här delar hon med sig av sina erfarenheter och tips inom området.

Vilka effekter ser företag när de implementerar Sales Automation?

När företag implementerar Sales Automation handlar de övergripande effekterna oftast om att se högre konverteringsfrekvenser och ökade försäljningsvolymer. Automatiseringen hjälper säljarna i sin vardag genom att påminna, strukturera, följa upp och prioritera.

Vilka praktiska uppgifter och processer kan sales automation kan underlätta?

Sales Automation öppnar upp en mängd nya vägar inom försäljningsprocessen. Några praktiska exempel på uppgifter som teknologin kan utföra är:

Segmentering av Leads: Automatisk segmentering av leads baserat på kriterier som bransch, företagsstorlek, och beteende gör det möjligt att skapa specifika målgrupper att kommunicera med.

Lead Nurturing: Sales Automation kan skicka automatiserade meddelanden till potentiella kunder baserat på deras interaktion med ditt företags webbplats eller tidigare kommunikation. Det håller dina leads varma och engagerade.

Lead Scoring: Med hjälp av algoritmer kan sales automation tilldela poäng till leads baserat på deras engagemang. Säljarna kan då fokusera på de leads som har störst potential.

Påminnelser och uppföljning: Säljautomatisering kan generera påminnelser som handlar om att följa upp leads som har visat intresse eller behöver vidare åtgärder.

Lead- och dealhistorik: Automatiskt lagra information av interaktion med leads och affärsmöjligheter. Det ger säljarna värdefulla insikter om kundbeteende och tidigare kommunikation.

Rapportering och analys: Data genererad av sales automation ger insikter om hur väl säljprocessen fungerar. Det gör det möjligt att identifiera områden som behöver förbättras och att följa prestanda över tid.

Automatiserad dokumenthantering: Dokument som kontrakt och offerter kan skapas automatiskt och lagras direkt i CRM-systemet. Det sparar tid och minskar risken för fel.

Tekniska verktyg för sales automation

Inom sales automation används olika komponenter och verktyg. Exempelvis använder Salesforce ”Flows” och Microsoft ”Power Apps”. Dessa verktyg utgår från ”low code”, som gör det möjligt för användaren att bygga på existerande inställningar och funktioner. Det är ungefär som att bygga med lego, där varje del motsvarar en funktion som i slutändan bildar en helhet. Fördelen med low code är att det går fort och att du inte behöver vara en utvecklare. Det är däremot viktigt att du har stor förståelse för data och plattformarna.

Vilka utmaningar kan företag stöta på när de implementerar Sales Automation?

Varierande arbetsmetoder: Användare inom säljavdelningen kan arbeta på olika sätt, vilket kan göra det svårt att automatisera processer som passar alla.

Datakvalitet: Bristande datakvalitet är en vanlig utmaning vi stöter på. Att ha data som är rensad och strukturerad är avgörande för att uppnå ett lyckat resultat.

Undantagshantering: Företag måste fundera på hur de hanterar undantagssituationer där något inte följer den fördefinierade mallen för automation.

Hur ska säljteamet hantera utmaningarna?

För att överkomma utmaningarna vid implementering av Sales Automation, bör företag:

  1. Börja med att rensa och strukturera sin data för att säkerställa kvalitet.
  2. Etablera tydliga ”Ways of Working” tidigt i processen.
  3. Investerar i utbildning och förändringsledning för att säkerställa användarnas samarbete.
  4. Undvik att ”överautomatisera” och i sträva efter flexibilitet i systemet.
  5. Implementera automatisering i faser och se över arbetsprocesser noggrant. Vissa steg kanske inte bör automatiseras för att behålla användarkontroll.

Lisas bästa tips vid implementering av sales automation

När det gäller att välja och implementera lösningar som bygger på sales automation, finns det några grundläggande riktlinjer att ta i beaktning.

Dokumentera interna arbetsmetoder och flöden noggrant: Skapa detaljerade dokumentationer för arbetsprocesser och flöden.

Kommunicera och samarbeta med säljteamet för att förstå deras dagliga arbete och identifiera gemensamma uppgifter.

Identifiera upprepande uppgifter och processer tidigt: Identifiera vilka typer av uppgifter som är mest lämpliga för automatisering.

Fokusera på Datakvalitet: Prioritera och säkerställ god datakvalitet för att uppnå effektiv automation. Prioritera att förbättra datakvaliteten för att säkerställa att automatiseringen fungerar korrekt.

Sales automation är ett kraftfullt hjälpmedel som tack vare automatiseringen frigör värdefull tid för säljteam. Genom att minska manuella steg och öka noggrannheten i försäljningsprocessen, kan företag uppnå högre konverteringsfrekvenser, ökade försäljningsvolymer och bättre kundupplevelsen.

 

Vill du veta mer om sales automation och hur det kan hjälpa din verksamhet? Fyll i formuläret så berättar vi mer!