Salesforce Winter 23 release

Salesforce Winter ’23 Release: Våra sju favoriter

Den 14 oktober lanseras Salesforce Winter ’23 Release. En release full av nya Einstein funktionaliteter, user-interfaceförbättringar och smarta lösningar för dashboards och mycket mer. Vi har sammanfattat våra konsulters sju favoriter. Hör av dig till oss om du vill ha mer övergripande information om Salesforce Winter ’23 Release.  

1. Effektivisera din kundservice med Einstein Article & Reply Recommendations

Inför denna release släpps nu en anpassningsbar dashboard för Einstein Article och Reply Recommendations. Det betyder att serviceagenter får tillgång till svarsrekommendationer utifrån deras tidigare interaktioner med kunderna. Detta uppdateras automatiskt månadsvis och kommer att effektivisera och förbättra handläggningstiden. Det går även att avleda ärenden genom ärendeklassificering och flöden.  

Salesforce Einstein

2. Säljchef? Nu kan du skapa flöden för dina säljare i Cadence Builder! 

Nu går det att skapa ett flöde för säljare i Cadence Builder. Börja med att ange ett skärmflöde som ett så kallat “kadenssteg” i Salesforce nya funktion som de kallar Cadence Builder. Använd detta skärmflödessteg för att låta säljare skapa ett ärende, en händelse eller en uppgift – eller för att utföra någon annan typ av åtgärd. Skärmflödet körs när säljaren initierar steget för ett mål från sin arbetskö eller komponenten Sales Engagement på målposter. Då kan man använda den nya processtypen Cadence Step Flow för att skapa skärmflöden för kadenssteg, eller använd de medföljande flödesmallarna. 

Hur: Skapa ett skärmflöde från processtypen Cadence Step Flow i Flow Builder. Tre flödesmallar är inkluderade i denna release; 

  • Skapa ett ärende/case 
  • Skapa ett evenemang/event 
  • Skapa en uppgift/task 

3. Marketing Cloud Pardot byter namn till Marketing Cloud Account Engagement i den nya Salesforce Winter ’23 releasen

Under oktober 2022, kommer Pardot Classic App att byta namn till Marketing Cloud Account Engagement. För att komma åt Account Engagement, och få tillgång till de senaste funktionerna, använd Account Engagement Lightning-appen (tidigare Pardot Lightning-appen). Du kommer fortfarande kunna nå Pardots fristående äldre applikation på pi.pardot.com. 

4. Använder ditt företag Experience Cloud för att ge era kunder bästa upplevelse? Nu ökar Salesforce säkerheten för era gästanvändare 

För att förbättra din datas säkerhet tar Salesforce bort gästanvändares Assignments från deras Permission Set Groups – således allting som innehåller ”View All, Modify All, Edit och Delete”. Numera kan gästanvändare bara läsa och skapa. Experience Cloud är ett gränssnitt mot externa användare som gör det möjligt för företag att hålla smidig kontakt med sina kunder, partners samt anställda.  

Är du intresserad av att veta mer om Experience Cloud? Läs mer här eller kontakta Releye så hjälper vi dig vidare.

5. Få bättre data för varför dina kunder ställer in möten med Salesforce nya Appointment Assistant 

Är du en användare av Saleforce Field Service? Då är denna feature bra att veta mer om – med mötesassistenten kan du ta reda på varför kunder avbokar sina möten. Be dina kunder att ange en anledning till varför de avbokade ett möte. Genom att samla in informationen kan det hjälpa dig hitta sätt att minimera dessa avbokningar. 

Mötesassistenten möjliggör även skapandet och användningen av egna etiketter i stället för de som finns förskapat.  Ändra etiketterna i mötesassistenten i för att bättre passa er verksamhet, t ex genom att ändra termen ‘Team Member’ till ‘Tekniker’.  

6. Coacha dina säljare och spåra trender med Einstein Conversation Insights 

Med Einstein Conversation Insights som verktyg ökar användarvänligheten då det att inkluderas en ny välkomstupplevelse för nya användare. För säljare och chefer kan de enkelt se insikter relaterat till kunders objekt och få snabbare tillgång till behandlade samtal. Genom kontinuerliga uppmaningar och banners uppmuntras även säljare att börja använda dessa produkter och sammankopplar tillgängliga inspelningsleverantörer.  

7. Uppdatera dina kunder direkt vid incidenter med Customer Service Incident Management i nya Salesforce Winter ’23 Release

Uppdatera proaktivt kunder och interna intressenter om aktiva incidenter genom att smidigt sända statusuppdateringar i digitala kanaler som e-post och webbportaler. 

 

Hör av dig till oss om du vill ha mer information om Salesforce Winter 23′ Release!

 

Läs om den tidigare releasen här