Releye inleder partnerskap med Salesforce

Vi på Releye inleder nu ett partnerskap med Salesforce – en av världens ledande molnbaserade CRM-aktörer. Vi har i över 17 år levererat verksamhetslösningar och teknik inom försäljning, marknad, service samt digitalt beteende. På Releye använder vi oss av flera olika tekniska plattformar och vi kommer nu även kunna erbjuda lösningar baserade på Salesforce. Detta som ett led i att bredda vårt erbjudande.

På Releye samarbetar vi idag med vårt systerbolag Sweet Systems inom Business Automation och CRM, med Microsoft inom CRM och Business Intelligence och med Netoptions inom digital marketing och vi kompletterar nu med Salesforce.

Victoria Nilsson, VD på Releye berättar om partnerskapet med Salesforce

Varför ingår Releye ett partnerskap med Salesforce?

– Att starta ett samarbete med Salesforce är en del i vår fortsatta utveckling för att kunna möta de kunder som väljer denna plattform, men som också behöver en nära partner för implementation och effekthemtagning.

Vad innebär samarbetet för Releye och våra kunder?

– Vi vet att oavsett system så krävs samma hårda arbete i verksamheten, med processer, ledning och integrationer som tidigare. Vi kommer självklart fortsätta med samma kompetens inom våra befintliga områden, men har valt att även göra en satsning på ett nytt område för att bättre möta marknadens behov.