Metaverse

IT-spaning: Vad säger teknikexperterna om Metaverse egentligen?

Experterna är splittrade om den sannolika utvecklingen av metaverse. Vissa förväntar sig förbättringar i människors vardag. Medan många oroar sig för att nuvarande onlineproblem kan förstoras om metaverse leds av techjättarna som skapat dagens dominerande webbplattformar. 

Begreppet metaverse har blivit det hetaste samtalsämnet i techbranschen, det har seglat förbi både kryptovaluta och artificiell intelligens. Inte minst efter att Mark Zuckerberg döpte om Facebook till Meta, vilket ger en tydlig indikation om bolagets framtid.  

Begreppet är fortfarande luddigt och diffust men kan jämföras med att metaverse är lika svårt att förklara som det var att förklara internet år 1982. Kanske till och med ännu svårare, eftersom det inte existerar något metaverse ännu och det saknas fortfarande en samlad bild av exakt vad ett sådant kommer att innehålla. Den vision som Microsoft presenterat behöver inte nödvändigtvis stämma överens med den som Mark Zuckerberg målar upp. Definitionen är ännu inte helt satt eller överenskommet. Men vi tolkar det som en förlängning eller en uppföljare till dagens internet.  

Hur kommer metaverse ta form?

Metaverse behöver nödvändigtvis inte bara vara en plats eller plattform. Det kan heller inte utvecklas av ett ensamt techbolag. För att skapa ett metaverse krävs det att olika virtuella världar och plattformar korresponderar med varandra. Metaverse förutspås finnas i olika applikationer, spel, vardagliga internethanteringar, webbplattformar och diverse andra funktioner. Vissa kan vara dagliga interaktioner med appar med förstärkt verklighet som människor har på sina datorer eller telefoner. Andra interaktioner kan komma att äga rum i mer uppslukande domäner i spel- eller fantasivärldar. Medan det samtidigt kan förekomma i ”spegelvärldar” som duplicerar verkliga miljöer. Men vi är nyfikna på hur det kommer att förenkla internethanteringen och uppkopplingen.  

Till följd av covid-19-pandemin har distansarbete och sociala sammanhang via internet legat till grund av utvecklingen av metaverse. Där tiotals miljarder dollar lagts i nya investeringar och förutsägelser om att metaversen är “the future of the internet” 

Vad säger experterna?

Förespråkare för XR och utvecklingen av avancerade 3D-onlinevärldar säger att dess snabba utveckling sannolikt kommer att gynna alla aspekter av samhället. De tror att utvecklingen av mer data kan komma att förbättra samhällsärenden, sjukvården, människors vardagliga aktiviteter, framsteg i hjälpsystem för artificiell intelligens (AI). Så som med all digital teknik, finns det givetvis farhågor om hälsa, säkerhet, integritet och ekonomiska konsekvenser när tekniken tar för stor plats i samhället. Därför läggs mycket tid och fokus på hur mognaden av XR och metaversen kommer att se ut och vad det kommer att betyda för samhället. 

Fakta: XR är en förkortning av Extended Reality. Det är en paraplyterm som täcker kombinationen av Virtual Reality, Augmented Reality och Mixed Reality. Enheter som sägs vara kapabla till XR kan leverera upplevelser för alla tre. 

Pew Research Center och Elon University Imagining the Internet Center har tagit fram en undersökning genom att intervjua teknikexperter och be dem dela med sig av sina insikter om ämnet metaverse. Sammanlagt deltog 624 teknikinnovatörer, utvecklare, företags- och policyledare, forskare och aktivister inom teknik. Undersökningen gav experterna möjligheten att utrycka sig fritt om ämnet med öppna frågor detta för att utan att leda dem få insikter i deras förutsägelser om metaverse. 

Majoriteten av experterna (54 %) tror att metaverse kommer vara etablerat år 2040. De tror att metaverse kommer vara ett betydligt mer etablerat samt raffinerat och välfungerande begrepp. Experterna tror att metaverse kommer vara en del av det vardagliga livet för en halv miljard eller fler människor globalt. Resterande procent (46%) tror inte att metaversen hunnit etablera sig år 2040, men att det kommer komma inom sinom tid.   

Hur kommer samhället påverkas av metaverse? 

På en individuell nivå skulle det innebära att personer kan umgås med vänner eller potentiella nya vänner oavsett var de är. Dessutom skulle det ge en mycket rikare och nästan verklig upplevelse jämfört med videosamtal eller chatt. I framtiden kommer man inte behöva koppla upp sig på samma kanalval eller sociala medier, utan flera plattformar kommer att kunna korrespondera med varandra samt vara uppkopplade mot varandra.  

Utifrån ett säkerhetsperspektiv, så syftar detta till att överbrygga distansgapet och ytterligare globalisera vår värld, men trots det är det lika hotande mot ojämlikhetsklyftan. Fiber vs internet är en sådan klyfta som ökar internetgapet och särskiljer upplevelser samt utvecklingen. Detta kommer oundvikligen att spela en roll här med, där vi kan anta att de som inte har råd med en telefon, inte heller kommer att vara de första att köpa ett VR-headset eller liknande. En annan aspekt att tänka på är säkerheten och hur kan vi skydda individer och integritet samtidigt som vi alltid är online. På sätt och vis är vi det redan men med tanke på att vi som personer kommer att färdas som data mellan nätverk snarare än ett chattmeddelande är det definitivt värt att ta hänsyn till. 

Metaverse på framtidens kontor 

För företag kommer det att öppnas upp  en rad möjligheter. Virtuella kontor kommer bli ett faktum och något vi aldrig upplevt förr. Företag med kontor i olika länder kommer kunna känna sig mycket mer sammanhållna. Detta innebär att vi i princip skulle kunna delta i möten med internationella kollegor och till och med gå på en virtuella After Works. Företag skulle kunna anställa fler internationella medarbetare utan att de behöver flytta. En ytterligare användbar fördel för företag är att de kan utbilda och hålla kurser för medarbetare med simulationer för att träna medarbetare i diverse olika tekniker utan att behöva fysiskt befinna sig på plats. Detta öppnar således upp möjligheter för virtuella utbildningar som är lika kritiska för medarbetare såväl som företag. 

Metaverse förutspås påverka branscherna inom detaljhandeln och industrierna inom bil, bank, finans och tillverkning allra mest. Detta kommer innebära nya spännande sätt för företag att komma i kontakt med kunder och bygga djupare samt mer meningsfulla relationer med sina befintliga kunder. 

Metaverse & Salesforce 

Likt varje affärsinvestering måste ge avkastning, är metaverse inget undantag. Även om kundengagemang och relationsskapande är bra anledningar till att driva ett metaverse-initiativ, måste ett hållbart initiativ också skapa värde för verksamheten genom att frigöra nya intäktsströmmar, generera livskraftiga leads eller skapa mer robusta kundinsikter. 

Det är där Salesforce kommer in i bilden. Genom att integrera ditt metaverse-initiativ med din befintliga Salesforce-verktygslåda kan organisationer spåra, förena och aktivera data från nya upplevelser i hela deras Kund 360. Metaverse går från en potentiell siloinsats till en värdedrivande faktor för försäljning, marknadsföring och verksamhet. 

Hur skulle metaverse kunna integreras i Salesforce? 

  1. Kunden eller intressenten går in i metaverset och interagerar med olika funktioner. 
  2. All användaraktivitet, inklusive reaktioner, kommentarer och tid som spenderas på varje komponent, samlas in och sparas. 
  3. Data från metaverse-upplevelsen integreras med andra Salesforce-data via MuleSoft.
  4. Uppgifterna ger en Kund 360-profil och fördelade kundsegment.
  5. Försäljnings- och marknadsföringsteam får tillgång till data via Sales Cloud, Marketing Cloud och Tableau. De kan skapa uppgifter eller kampanjelement som är hyperpersonaliserade för varje kunds behov och intressen. 

Hur säkerställer man att metaverse genererar effekt för verksamheten? 

Börja smått. Som med all ny teknik eller plattform tar det tid att bygga upp. Organisationer som är nya i metaverse kan börja med relativt enkla upplevelser för att förstå denna nya värld och bestämma hur och var de ska engagera sina målkunder. 

Integrera tidigt. Organisationer bör närma sig metaverset strategiskt från början. Med det menar vi att företag bör se till att integrera data från metaverset med sin Salesforce-tech stack med hjälp av MuleSoft. Detta hjälper organisationen att få ut värde av sin första investering i metaverse och gör den redo för framgång när engagemanget blir mer komplext. 

Samarbeta med proffsen. Metaverse är ett nytt och framväxande område – och de flesta organisationer kommer att behöva hjälp med att definiera den strategi som uppfyller deras behov. Det är viktigt att välja en partner som har djupgående och mångsidig metaverse-kompetens och kapacitet att tänka om när det gäller affärsmodeller, ge dem liv och integrera dem i hela din teknikstack – inklusive Salesforce. Hör av er till oss. 

Sammanfattningsvis tar Metaverse med sig en rad frågor, några positiva och några negativa. Med tid, utveckling och engagerad politik kommer några av dessa förmodligen att besvaras, men det är fortfarande för tidigt att anta hur det kommer att bli. Vi är dock spända på att se hur detta kommer att se ut, individuellt, globalt såväl som för företag. Metaverse må vara ett odefinierat begrepp och ännu inte etablerat. Men vi kommer hålla våra ögon och öron öppna, nyfikna på vad som komma skall.