Governance - så fungerar det

Governance – så fungerar det

Governance – så fungerar det

Denna guide är för dig som vill få en inblick samt djupare förståelse för vad governance egentligen innebär och varför det är viktigt.

I takt med den snabba teknikutvecklingen är betydelsen av en god styrning extra stor. Därför bör ett ramverk för styrning finnas tillgänglig oavsett storlek på organisation. Med en tydlig uppsättning av governance kommer flera områden inom organisationen att underlättas. Ladda ner vår guide och ta del av våra tips!

Ladda ner guiden: