salesforce-partner

Fältbiologerna har valt oss som Salesforce-partner

Nu kan vi dela med oss av en rolig nyhet! Fältbiologerna har valt oss som Salesforce-partner. Vi har träffat Malin Jacobsson från Fältbiologerna som berättar om sina tankar kring projektet.

Beställare:
Malin Jacobsson
Projektledare, CRM och medlemsstrategi

Vad gör du för Fältbiologerna? Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

– Jag jobbar som projektledare för att implementera ett nytt CRM-system och alla delar som hör till. Då menar jag webben och de olika programmen runt omkring, hur de ska fungera och hur vi ska intergera med dem. Jag tittar även på medlemsstrategin för att se hur vi kan bli bättre på att ta hand om våra medlemar och för att fler ska kunna hitta oss.

Kan du berätta lite kort om vad Fältbiologerna gör?

– Vi brukar säga att vi är en ungdomsorgainastion som är ute i naturen och inne i miljödebatten, det innebär att vi måste förstå naturen, men också få uppleva den som barn och unga för att se vad som egentligen händer i naturen på grund av klimatet. Vi lyfter frågor som: Hur kan vi förändra den pågående klimatförändringen? Och hur kan vi förhindra den? Det gör vi genom att anordna olika typer av klubbaktiviteter som till exempel inventeringar och friluftsaktiviteter, till att stå på gatan och demonstrera.

Hur upplever du samarbetet med oss på Releye?

– Jag tycker att vårt samarbete mer er känns jättebra. Redan från start har jag haft ett väldigt starkt förtronde för er på Releye eftersom ni är leverantör av flera CRM-plattformar och har bred kompetens. Det gör att vi som inte har lika bra koll på CRM-plattformar, får möjlighet att förstå vad är det för något som vi ska välja och varför. Sedan har vi även haft väldigt bra diskussioner inför projektstarten.

Kan du berätta lite kort om projektet vi jobbar med tillsammans? Vad är det som ni behöver hjälp med?

– Ni ska hjälpa oss att få bättre koll på våra medlemmar – så att våra medlemmar kan få allt från vår tidning till vårt välkomstbrev. Vi ska helt enkelt kunna ta hand om våra medlemmar på ett bättre sätt med hjälp av er. Och systemet som vi bygger tillsammans blir därför den mest centrala i den delen i det här projektet – för att vi ska få en samlingsplats för alla våra medlemmar.

Vilka system kommer vi att implementera för er? Är det bestämt?

– Vi har bestämt oss för Salesforce som CRM-plattform, men vi tittar fortfarande på olika integrations-möjligheter. De är inte bestämt vilka de blir ännu.

Vilka förväntingar har ni på projektet? Hur tror ni att det kommer hjälpa er?

– Vi tror att det kommer hjälpa oss i våra arbetsprocesser, och vi tror även att det här systemet kommer förändra våra processer så att vi kommer bli effektivare. Jag tror att det kommer bli som ett giftermål, där utbyte och föränding går hand i hand för att skapa en bättre tillvaro för våra medlemmar.

Har valet av samarbetspartners stått mellan flera parter? Om ja, varför valde ni Releye?

– Ja, vi har tittat på flera samarbetspartners och det finns många orsaker till att vi valde Releye som samarbetspartner. Men jag kan säga att presentationen som vi fick från er om Salesforce, gjorde att vi fick ett väldigt starkt förtroende för er, och vi kände även att Salesforce var rätt väg att gå för oss. Eftersom ni även levererar flera olika CRM-lösningar så fick vi intrycket av att ni har väldigt bred kompetens. Ni säljer inte bara ett system – ni gör det som blir bäst för oss som kund.

 

Läs mer om våra kunder här