Salesforce Genie

Det nya tillskottet: Salesforce Genie

Under gårdagen på Dreamforce i San Francisco välkomnades Salesforce Genie som ett nytt tillskott i Salesforce-familjen! Salesforce Genie tillgängliggör realtidsdata till exempelvis en Kund-360, för att enklare kunna få en samlad bild av kunden, live! Det är den första plattformen som samlar och analyserar data varje millisekund i realtid. Data i realtid gör att användare kan agera snabbare på avvikelser och på så sätt kunna prioritera sin arbetsdag bättre. Därmed sparas både tid och pengar samt mer intäkter kan genereras. Den nya plattformen gör det enklare att möta kundbehov på detaljnivå.   

Salesforce Genie är en ny funktion som gör det enklare för företag att ta emot och skicka data i realtid, och har kopplingar till andra system. Syftet är att skapa en enhetlig kundprofil och på så sätt kunna skapa en ännu högre nivå av personaliserad upplevelse.  

Kundcentrering och personalisering 

Ett exempel på ett område som går att förbättra är kundsupport där många kunder upplever att det tar alldeles för lång tid. Detta beror ofta på att det tar tid att leta fram köphistorik och kundinformation som inte är så lättillgänglig. Ofta behöver kundservice prata med en annan avdelning för att få till en enhetlig bild av ett problem. Detta skapar ofta frustration hos kunder och därför är det viktigare än någonsin att förtjäna kunders förtroende. Med Genies integrationsmöjligheter blir det ännu lättare att leverera skräddarsydda och personliga kundupplevelser, som både är skalbara och i realtid.   

Kaninen Genie representerar produkten Genie och ger varje kundinteraktion smidighet, snabbhet och nästan oändlig mängd data i realtid. Genie är hjälpsam, kvick och hjälper er effektivisera er tid. Tack vare Genie är Salesforce Kund-360 nu den första inbyggda CRM-tekniken i realtid som gör varje interaktion inom bland annat, Försäljning, Marknad, Service och E-handel enklare. 

Tack vare den här innovationen kan varje interaktion, annonsklick, försäljning och serviceärende sammanföras i realtid – med säkerhet och trygghet i fokus – för att skapa den mest innovativa och kompletta kundprofilen. Hela organisationen kan nu jobba enhetligt och uppgraderas genom samlad data i realtid.   

Vad har Genie för inverkan på verksamheten? 

Salesforce Genie förbättrar kundupplevelsen: 

  • Om en kund exempelvis skulle tappa bort sitt bankkort, blockeras kortet omedelbart efter anmälan. Commerce Cloud Genie ger varningar i realtid och stoppar eventuella köp medan kortet är borta.  
  • Kampanjer, utskick och andra marknadsförings- och försäljningsinteraktioner pausas när kunder upplever problem eller missnöje. Service Cloud Genie pausar all interaktion automatiskt tills att problemet är löst. På så sätt slipper kunder den vardagliga interaktionen som kan uppfattas irriterande för stunden om kund utryckt missnöje.  
  • Kunder kan nu tack vare Marketing Cloud Genie få mer relevant innehåll i marknadsföringskampanjer. Efter att personen klickat på en annons kommer erbjudandet automatiskt skräddarsys efter person så att köpet blir så relevant som möjligt.  
  • När en kund är i behov av akut sjukvård kan vårdgivare leverera snabbare hjälp med proaktiv vägledning och vårdrekommendationer. Detta tack vare den snabba tillgången till patientdata i realtid.  

Salesforce Genie är till för alla branscher och kan utnyttjas av alla företag. Detta för att leverera personliga upplevelser till kunderna. Som alla ovanstående exempel ligger upplevelsen i millisekunderna. Kostnaden för att inte agera snabbt eller proaktivt kan resultera i dåliga recensioner, en förlust av affär och mycket mer.   

Är Salesforce Genie en kunddataplattform (CDP)? 

Kunddataplattformar (CDP), som historiskt sett varit mer av ett marknadsföringsverktyg, förenar data i silos till en gemensam vy. Salesforce Genie tar detta ett steg längre genom att i realtid skicka en nästan oändlig mängd dynamisk data till en Kund-360. Detta innebär att kundinformation ständigt uppdateras med ny data från alla deras kontaktpunkter. 

Allt som finns i denna enhetliga kundprofil är synligt och kan användas i alla Salesforce-moln, inklusive alla branschlösningar. Du kan också bygga anpassade appar som drar nytta av Salesforce Genie, så att du kan uppfylla kundernas förväntningar på appar som speglar deras beteende i realtid. 

Salesforce Genie stödjer alla Salesforce produktkategorier. Dess ständigt uppdaterade data, enorma skala och enhetliga profil gör det också möjligt för Artificiell intelligens att uppdatera resultaten varje millisekund. Automatiserade arbetsflöden kan anpassas på ett ögonblick baserat på nya data. Vilket gör det lättare att analysera på detaljnivå.  

När finns Salesforce Genie tillgängligt? 

Salesforce Genie är en tilläggsprodukt, som kan läggas till en ny eller befintlig Salesforce-installation för att få tillgång till data i realtid. Eftersom Genie lanserades igår under Dreamforce har Salesforce ännu inte delat med sig om så mycket information om exempelvis licensmodeller. Men vi ser fram emot att få veta mer snart. Om du är intresserad redan idag kan du kontakta oss på Releye så ser vi till att hitta informationen.