Thomas Cook

Customer story

Thomas Cook implements a new CRM system that provides an overall view of the customer and streamlines the operations

Travel group Thomas Cook with companies Ving, Spies and Tjäreborg under his wing a large bet on a tailored customer support system – One View. Apart from all the Nordic countries include rollout an additional 60 countries. Thomas Cook found Releye via Business Connection, whose mission is to identify and evaluate market vendors.

Customer: Thomas Cook
Solution: CRM

Thomas Cook is Scandinavia’s largest charter company flying for companies such as Ving, Globetrotter, Gullivers Travel, Spies and Tjäreborg.

For a year, approximately 2.9 million passengers travels with Thomas Cook Airlines to 38 different destinations.

”Immediate access to a single view of passengers’ wishes and needs gives us a good chance to stay ahead of our competitors.”

Margaretha Bremer

Group CIO, Thomas Cook Northern Europe

One view of the customer streamlines operation

One view of the traveler’s overall travel history regardless of where the person in question is located. It is the vision behind Thomas Cook’s major investment in a global customer support system. A project known as One View and comprises a total of 1200 of the 3000 employees.

”The travel industry is very competitive while the products are similar from one travel agency to another. By staff immediate access to a complete view of passengers’ wishes and needs, we have a good chance to stay ahead of our competitors. We are very pleased with Releye efforts so far and without Business Connections help, we would never have discovered Releye.”

Margaretha Bremer

Group CIO, Thomas Cook Northern Europe

Business Connection is a service organization related to new IT investments and helps buyers to identify and evaluate market vendors in relation to the buyer’s specifications. In the case of Thomas Cook was the requirements were extraordinarily high.

”We are talking about a global customer support system that integrates with all parts of Thomas Cook’s operations and for the foreseeable future be regarded as one of the company’s most critical systems. In retrospect, I am very happy that Thomas Cook is pleased with the delivery from Releye and the functionality that the system offers.

Jonas Wallin

CEO, Business Connection.

Why Releye?

”Since we have many satisfied customers and proof that we can really deliver complex solutions, we arranged so that Thomas Cook could make reference visits at SBAB and Trygg-Hansa, which I see as a major contributor to why Thomas Cook finally chose us as a supplier and our platform based on Microsoft Office SharePoint Server and Sweet Systems.”

Klas-Magnus Hilberth

Founder, Releye

”Releye strength is to create a well-functioning interaction between all units of the customer, i.e., ranging from marketing and sales department to customer service and hotel travel destination. And that we really are at the forefront when it comes to integration issues was shown by us in the Thomas Cook deal when we beat out a number of renowned competitors and thus could take home one of the largest CRM business throughout the past year.”

Klas-Magnus Hilberth

Founder, Releye

Get inspired by our customers

Ahlsell

The biggest sales organization in the Nordics turn mobile with a new CRM

Nordnet

Digital forms, e-signing, automation and cloud storage

Ferronordic Machines

Proactive sales with automation

Thomas Cook

Kundens berättelse

Thomas Cook implementerar ett nytt CRM-system som ger en samlad bild av kunden och effektiviserar verksamheten

Resekoncernen Thomas Cook med bolag som Ving, Spies och Tjäreborg under sina vingar storsatsar på ett skräddarsytt kundstödssystem – One View. Förutom hela Norden omfattar utrullningen ytterligare ett 60-tal länder. Thomas Cook fann Releye via Business Connection, vars affärsidé går ut på identifiera och utvärdera marknadens leverantörer.

Kund: Thomas Cook
Lösning: CRM

Thomas Cook är Skandinaviens största charterbolag som flyger för bolag som Ving, Globetrotter, Gullivers Reiser, Spies och Tjäreborg.

Under ett år reser cirka 2,9 miljoner passagerare med Thomas Cook Airlines till 38 olika destinationer.

”Genom att personalen omedelbart kan få tillgång till en samlad bild av resenärernas önskemål och behov har vi goda möjligheter att ligga steget före våra konkurrenter.”

Margaretha Bremer

Koncern CIO, Thomas Cook Northern Europe

En samlad bild slår ut konkurrenterna

En vy av resenärens samlade resehistorik oavsett var personen ifråga befinner sig. Det är den vision som ligger bakom Thomas Cooks storsatsning på ett globalt kundstödssystem. Ett projekt som går under namnet One View och omfattar totalt 1 200 av 3 000 anställda.

”Inom resebranschen råder det stenhård konkurrens samtidigt som produkterna är snarlika från ett resebolag till ett annat. Genom att personalen omedelbart kan få tillgång till en samlad bild av resenärernas önskemål och behov har vi goda möjligheter att ligga steget före våra konkurrenter. Vi är mycket nöjda med Releyes insatser än så länge och utan Business Connections hjälp hade vi aldrig fått upp ögonen för Releye.”

Margaretha Bremer

Koncern CIO, Thomas Cook Northern Europe

Business Connection är ett tjänsteföretag som i samband med nya IT-investeringar hjälper köpare att identifiera och utvärdera marknadens leverantörer i förhållande till köparens kravspecifikation. I fallet med Thomas Cook var kraven utomordentligt högt ställda.

”Vi talar om ett globalt kundstödssystem som integreras med samtliga delar inom Thomas Cooks verksamhet och under överskådlig framtid betraktas som ett av företagets mest kritiska system. Så här i efterhand känns det roligt att Thomas Cook är nöjd med leveransen från Releye och den funktionalitet som systemet erbjuder.”

Jonas Wallin

VD, Business Connection.

Varför Releye?

”Då vi har många nöjda kunder och bevis på att vi verkligen kan leverera komplexa lösningar arrangerade vi så att Thomas Cook fick göra referensbesök hos SBAB och Trygg-Hansa, vilket jag ser som en starkt bidragande orsak till att Thomas Cook slutligen valde oss som leverantör och vår plattform som bygger på Microsoft Office Sharepoint Server samt Sweet Systems.”

Klas-Magnus Hilberth

Grundare, Releye

”Releyes styrka ligger att skapa en väl fungerande samverkan mellan samtliga enheter hos kunden, det vill säga alltifrån marknads- och försäljningsavdelning till kundservice och hotellet på resedestinationen. Och att vi verkligen ligger i framkant när det gäller integrationsfrågor visar det faktum att vi i samband med Thomas Cook-affären slog ut en rad namnkunniga konkurrenter och därmed kunde kamma hem en av Sveriges största crm-affärer under hela det gångna året.”

Klas-Magnus Hilberth

Grundare, Releye

Inspireras av våra kunder

Ahlsell

Nordens största säljkår blir mobil med nytt CRM-system

Nordnet

Digitala avtal, e-signering, automatisering och molnlagring

Ferronordic Machines

Proaktiv försäljning med automatisering

Thomas Cook

Kundens berättelse

Thomas Cook implementerar ett nytt CRM-system som ger en samlad bild av kunden och effektiviserar verksamheten

Resekoncernen Thomas Cook med bolag som Ving, Spies och Tjäreborg under sina vingar storsatsar på ett skräddarsytt kundstödssystem – One View. Förutom hela Norden omfattar utrullningen ytterligare ett 60-tal länder. Thomas Cook fann Releye via Business Connection, vars affärsidé går ut på identifiera och utvärdera marknadens leverantörer.

Kund: Thomas Cook
Lösning: CRM

Thomas Cook är Skandinaviens största charterbolag som flyger för bolag som Ving, Globetrotter, Gullivers Reiser, Spies och Tjäreborg.

Under ett år reser cirka 2,9 miljoner passagerare med Thomas Cook Airlines till 38 olika destinationer.

Genom att personalen omedelbart kan få tillgång till en samlad bild av resenärernas önskemål och behov har vi goda möjligheter att ligga steget före våra konkurrenter.

Margaretha Bremer

Koncern CIO, Thomas Cook Northern Europe

En samlad bild slår ut konkurrenterna

En vy av resenärens samlade resehistorik oavsett var personen ifråga befinner sig. Det är den vision som ligger bakom Thomas Cooks storsatsning på ett globalt kundstödssystem. Ett projekt som går under namnet One View och omfattar totalt 1 200 av 3 000 anställda.

Inom resebranschen råder det stenhård konkurrens samtidigt som produkterna är snarlika från ett resebolag till ett annat. Genom att personalen omedelbart kan få tillgång till en samlad bild av resenärernas önskemål och behov har vi goda möjligheter att ligga steget före våra konkurrenter. Vi är mycket nöjda med Releyes insatser än så länge och utan Business Connections hjälp hade vi aldrig fått upp ögonen för Releye.

Margaretha Bremer

Koncern CIO, Thomas Cook Northern Europe

Business Connection är ett tjänsteföretag som i samband med nya IT-investeringar hjälper köpare att identifiera och utvärdera marknadens leverantörer i förhållande till köparens kravspecifikation. I fallet med Thomas Cook var kraven utomordentligt högt ställda.

Vi talar om ett globalt kundstödssystem som integreras med samtliga delar inom Thomas Cooks verksamhet och under överskådlig framtid betraktas som ett av företagets mest kritiska system. Så här i efterhand känns det roligt att Thomas Cook är nöjd med leveransen från Releye och den funktionalitet som systemet erbjuder.

Jonas Wallin

VD, Business Connection.

Varför Releye?

Då vi har många nöjda kunder och bevis på att vi verkligen kan leverera komplexa lösningar arrangerade vi så att Thomas Cook fick göra referensbesök hos SBAB och Trygg-Hansa, vilket jag ser som en starkt bidragande orsak till att Thomas Cook slutligen valde oss som leverantör och vår plattform som bygger på Microsoft Office Sharepoint Server samt Sweet Systems.

Klas-Magnus Hilberth

Grundare, Releye

Releyes styrka ligger att skapa en väl fungerande samverkan mellan samtliga enheter hos kunden, det vill säga alltifrån marknads- och försäljningsavdelning till kundservice och hotellet på resedestinationen. Och att vi verkligen ligger i framkant när det gäller integrationsfrågor visar det faktum att vi i samband med Thomas Cook-affären slog ut en rad namnkunniga konkurrenter och därmed kunde kamma hem en av Sveriges största crm-affärer under hela det gångna året.

Klas-Magnus Hilberth

Grundare, Releye

Inspireras av våra kunder

Ahlsell

Nordens största säljkår blir mobil med nytt CRM-system

Nordnet

Digitala avta, e-signering och molnlagring

Ferronordic Machines

Proaktiv försäljning med automatisering