Retail Bank

Kundens berättelse

Retail Bank optimerar och effektiviserar sina kampanjprocesser med hjälp av marketing automation 

Vi hjälpte en ledande retail bank att realisera behoven för att optimera och effektivisera sina kampanjprocessen. Lösnigen blev marketing automation.  

”Releyes styrka är förståelsen för våra kunders marknadsprocesser. Det bidrar till att vi snabbt kan presentera ett smidigt arbetssätt och en hållbar IT-lösning som samtidigt är kostnadseffektiv, vilket våra kunder efterfrågar. Vi har ett tänk, en metod och ett strukturkapital som gör att dessa typer av projekt blir möjliga för alla våra kunder och det går snabbt att implementera processerna och tjänsterna.”

Markus Ewers

Grundare, Releye

Utgångsläge

Vid projektets start hade företaget redan kommit långt med sina marknadsprocesser och hade ett strukturerat arbetssätt för content, sociala medier samt annonsering online och offline med framgångsrika resultat. Men de såg att potentialen kunde bli ännu bättre med verktyg inom Marketing Automation.

En av utmaningarna för företaget var att rapport- och analysarbetet till stor del gjordes manuellt, vilket försvårade en kontinuerlig uppföljning av resultatet och möjligheten att löpande optimera marknadsaktiviteterna. De hade också svårt att lämna över kampanjhanteringen till andra teammedlemmar eftersom avsaknaden av verktyg gjorde att de jobbade i silos. Slutligen hade de inte heller en tillräckligt bra överblick över hela marknadshanteringen.

Projektmålen som sattes upp var därför:

 • Skapa en övergripande bild av marknadsplanering och kampanjer
 • Minska personberoendet genom en transparent kampanjvy som är tillgänglig för alla
 • Förbättra uppföljningen och öka konverteringar, möjlighet att sätta mål och i realtid följa utfallet av kampanjer

Lösning

Företaget uttrycker att de tack vare det nya verktyget kan ha en fortsatt riktad dialog med kunder och prospekts utan att det blir massmarknadsföring. De kan också säkerställa att de riktar sig till rätt målgrupper i sina digitala annonser samt har möjlighet att mäta konverteringsgraden i samtliga kampanjer. Nu kan de själva kontroll över resultatet och kan göra snabba uppföljningar.

  Inspireras av våra kunder

  Trygg-Hansa

  Automatiserad uppföljning

  Thomas Cook

  Skräddarsytt kundstödssystem

  Nordnet

  Digitala avtal, e-signering, automatisering och molnlagring