Mockfjärds Fönstermästaren

Kundens berättelse

Mockfjärds Fönstermästaren införskaffar mobilt verksamhetssystem för effektivare kommunikation

För att uppnå en effektivare kommunikation mellan huvudkontor, återförsäljare och montörer behövde Mockfjärds Fönstermästaren implementera ett nytt och mobilt verksamhetssystem.

Kund: Mockfjärds Fönstermästaren
Lösning: Mobilt verksamhetssystem

Mockfjärds är i grunden ett familjeföretag från Mockfjärd i hjärtat av Dalarna, där husbyggande och hantverkstradition varit en stor del av samhället sedan århundraden. Mockfjärds arbetar med helhetslösningar och ansvar för hela fönsterbyten, från måttagning och planering till färdig installation.

Utgångsläge

Mockfjärds Fönstermästaren erbjuder kvalitetsfönster, dörrar och monteringsarbeten till egna hem och bostadsrätter. Företaget prioriterar service, ansvar och trygghet, vilket naturligtvis ställer höga krav även på den interna kommunikationen.

”Vi har inte alltid haft det optimala teknikstödet. Fram till 2008 hade vi olika interna Excelsystem, för montageplanering och ärendehantering. Det fungerade i princip bra, men i takt med att vi växte behövde vi samordna våra system och kommunikationssätt.”
Tommy Larsson

VD, Mockfjärds Fönstermästaren

Lösning

Ett mobilt verksamhetssystem, även kallat Sweet Mobile blev lösningen för att rationalisera och effektivisera kommunikationen mellan Mockfjärds huvudkontor, säljare och montörer.

”Vi jobbar ju inte bara på kontor utan också ute på fältet i olika delar av landet. Vi behövde ett verktyg för att kunna tala samma språk och få en gemensam inblick i alla kundprocesser som pågår. Mycket av det vi kommunicerar kring hänger ju ihop i samma ärende.

Den nya tekniska lösningen består huvudsakligen av ett  verksamhetssystem för kunder och mobila lösningar med serverfunktioner som skapar ökad effektivitet genom att tillhandahålla omfattande informationshantering. Den underlättar informationsdelning mellan olika discipliner på företaget vilket ger bättre transparens och affärsinsyn. Dessutom kan plattformen hantera företagets behov av att visa monteringsanvisningar och eventuella reklamationer på fältet.”

Tommy Larsson

VD, Mockfjärds Fönstermästaren

”Med den här lösningen kan Mockfjärds Fönstermästaren stödja den mobila och flexibla sälj- och montörskåren utan att byta ut alla olika källsystem som de har. De kan istället samla och presentera informationen på ett enhetligt och synkroniserat sätt. Det bidrar till stora effektiviseringar, samtidigt som man får bättre kontroll över kommunikationen mot slutkunden. Det gör förstås att företaget upplevs som betydligt mer professionellt.

En annan fördel med lösningen är möjligheten för säljare och montörer att direkt hos kund slutföra försäljning, ärenden och montage samt få fram statistik som tidigare var förbehållen huvudkontoret.”

Klas-Magnus Hilberth

Grundare, Releye

Resultat

”Nu kan alla ute på fältet planera och styra mycket mer. Det vinner hela verksamheten på, och slutkunden också. Den stora fördelen med det här är just att vi integrerar företaget och kommer närmare varandra. Vi kan koncentrera oss på det vi är bra på, vilket  är en god affär.
Tommy Larsson

VD, Mockfjärds Fönstermästaren

Inspireras av våra kunder

Skistar

Marketing Automation skapar merförsäljning

Bankgirot

Nytt CRM-system skapar mer kundvärde

Rexel

Ny partnerstrategi och portal