Mockfjärds Fönstermästaren

Customer story

Mockfjärds Fönstermästaren implements a new mobile operating system for more effective communication

In order to achieve more efficient communication between headquarters, dealers and assemblers. Mockfjärds Fönstermaster needed to implement a new and mobile business system.

Customer: Mockfjärds Fönstermästaren
Solution: Mobile operating systems

Mockfjärds is a family business from Mockfjärd in the heart of Dalarna, where house building and craft tradition have been a large part of society for centuries. Mockfjärds works with total solutions and responsibility for entire window changes, from measurement and planning to completed installation.

Background

Mockfjärds Fönster offers quality windows, doors and assembly at people’s own homes and apartments. The company prioritizes service, accountability and security, which naturally sets high demands on even their internal communications. 

”Unfortunately, we have not always had the best technical support. Up until 2008 we had various internal Excel systems for assembly planning and task management. It worked fine, but as we grew, we needed to coordinate our systems and methods of communication.”

Tommy Larsson

CEO, Mockfjärds Fönstermästaren

Solution

A mobile operating system, also known as Sweet Mobile, became the solution for rationalizing and streamlining the communication between Mockfjärds headquarters, dealers and assemblers.

”We’re not just in offices, but also out in the field throughout various parts of the country. We needed a tool to be able to speak the same language and have a common understanding of all customer processes we deal with. Much of what we communicate about is, after all, about one and the same task on a case by case basis.

The new technical solution consists essentially of Sweet Server, an integrated mobile suite with server functions that result in greater efficiency by providing comprehensive information management. It facilitates information sharing between the different units of the company, which provides better transparency and an overview of our business. Additionally, the platform manages all the company’s customers, Contacts, service issues, and mobile communication.”

Tommy Larsson

CEO, Mockfjärds Fönstermästaren

”With this solution, Mockfjärds Fönstermästaren doesn’t have to deal with replacing all the different source systems they have, and can instead gather and present information in a consistent and synchronized manner. It contributes to high efficiency, whilst they can attain better control over communications with customers. It will result in the company being perceived as being much more professional.

Another advantage of the solution is the ability for sellers and assemblers to solve issues at the customer and have access to statistics that were previously only available to headquarters.”

Klas-Magnus Hilberth

Founder, Releye

Result

”All the people we have out in the field can plan and manage much more efficiently. It’s a win-win for the entire company and customers as well. The major advantage of this is that we integrate the company into a more efficient synergy and we all come closer together as co-workers. We can concentrate on what we’re good at, which is good business of course.”

Tommy Larsson

CEO, Mockfjärds Fönstermästaren

Get inspired by our customers

Skistar

Marketing Automation creates more
sales opportunities

Bankgirot

New CRM system creates more customer value

Rexel

New partner strategy and portal

Mockfjärds Fönstermästaren

Kundens berättelse

Mockfjärds Fönstermästaren införskaffar mobilt verksamhetssystem för effektivare kommunikation

För att uppnå en effektivare kommunikation mellan huvudkontor, återförsäljare och montörer behövde Mockfjärds Fönstermästaren implementera ett nytt och mobilt verksamhetssystem.

Kund: Mockfjärds Fönstermästaren
Lösning: Mobilt verksamhetssystem

Mockfjärds är i grunden ett familjeföretag från Mockfjärd i hjärtat av Dalarna, där husbyggande och hantverkstradition varit en stor del av samhället sedan århundraden. Mockfjärds arbetar med helhetslösningar och ansvar för hela fönsterbyten, från måttagning och planering till färdig installation.

Utgångsläge

Mockfjärds Fönstermästaren erbjuder kvalitetsfönster, dörrar och monteringsarbeten till egna hem och bostadsrätter. Företaget prioriterar service, ansvar och trygghet, vilket naturligtvis ställer höga krav även på den interna kommunikationen.

Vi har inte alltid haft det optimala teknikstödet. Fram till 2008 hade vi olika interna Excelsystem, för montageplanering och ärendehantering. Det fungerade i princip bra, men i takt med att vi växte behövde vi samordna våra system och kommunikationssätt.

Tommy Larsson

VD, Mockfjärds Fönstermästaren

Lösning

Ett mobilt verksamhetssystem, även kallat Sweet Mobile blev lösningen för att rationalisera och effektivisera kommunikationen mellan Mockfjärds huvudkontor, säljare och montörer.

Vi jobbar ju inte bara på kontor utan också ute på fältet i olika delar av landet. Vi behövde ett verktyg för att kunna tala samma språk och få en gemensam inblick i alla kundprocesser som pågår. Mycket av det vi kommunicerar kring hänger ju ihop i samma ärende.

Den nya tekniska lösningen består huvudsakligen av ett  verksamhetssystem för kunder och mobila lösningar med serverfunktioner som skapar ökad effektivitet genom att tillhandahålla omfattande informationshantering. Den underlättar informationsdelning mellan olika discipliner på företaget vilket ger bättre transparens och affärsinsyn. Dessutom kan plattformen hantera företagets behov av att visa monteringsanvisningar och eventuella reklamationer på fältet.

Tommy Larsson

VD, Mockfjärds Fönstermästaren

Med den här lösningen kan Mockfjärds Fönstermästaren stödja den mobila och flexibla sälj- och montörskåren utan att byta ut alla olika källsystem som de har. De kan istället samla och presentera informationen på ett enhetligt och synkroniserat sätt. Det bidrar till stora effektiviseringar, samtidigt som man får bättre kontroll över kommunikationen mot slutkunden. Det gör förstås att företaget upplevs som betydligt mer professionellt.

En annan fördel med lösningen är möjligheten för säljare och montörer att direkt hos kund slutföra försäljning, ärenden och montage samt få fram statistik som tidigare var förbehållen huvudkontoret.

Klas-Magnus Hilberth

Grundare, Releye

Resultat

Nu kan alla ute på fältet planera och styra mycket mer. Det vinner hela verksamheten på, och slutkunden också. Den stora fördelen med det här är just att vi integrerar företaget och kommer närmare varandra. Vi kan koncentrera oss på det vi är bra på, vilket  är en god affär.

Tommy Larsson

VD, Mockfjärds Fönstermästaren

Inspireras av våra kunder

Ahlsell

Nordens största säljkår blir mobil med nytt CRM-system

Nordnet

Digitala avta, e-signering och molnlagring

Ferronordic Machines

Proaktiv försäljning med automatisering

Mockfjärds Fönstermästaren

Kundens berättelse

Mockfjärds Fönstermästaren införskaffar mobilt verksamhetssystem för effektivare kommunikation

För att uppnå en effektivare kommunikation mellan huvudkontor, återförsäljare och montörer behövde Mockfjärds Fönstermästaren implementera ett nytt och mobilt verksamhetssystem.

Kund: Mockfjärds Fönstermästaren
Lösning: Mobilt verksamhetssystem

Mockfjärds är i grunden ett familjeföretag från Mockfjärd i hjärtat av Dalarna, där husbyggande och hantverkstradition varit en stor del av samhället sedan århundraden. Mockfjärds arbetar med helhetslösningar och ansvar för hela fönsterbyten, från måttagning och planering till färdig installation.

Utgångsläge

Mockfjärds Fönstermästaren erbjuder kvalitetsfönster, dörrar och monteringsarbeten till egna hem och bostadsrätter. Företaget prioriterar service, ansvar och trygghet, vilket naturligtvis ställer höga krav även på den interna kommunikationen.

”Vi har inte alltid haft det optimala teknikstödet. Fram till 2008 hade vi olika interna Excelsystem, för montageplanering och ärendehantering. Det fungerade i princip bra, men i takt med att vi växte behövde vi samordna våra system och kommunikationssätt.”
Tommy Larsson

VD, Mockfjärds Fönstermästaren

Lösning

Ett mobilt verksamhetssystem, även kallat Sweet Mobile blev lösningen för att rationalisera och effektivisera kommunikationen mellan Mockfjärds huvudkontor, säljare och montörer.

”Vi jobbar ju inte bara på kontor utan också ute på fältet i olika delar av landet. Vi behövde ett verktyg för att kunna tala samma språk och få en gemensam inblick i alla kundprocesser som pågår. Mycket av det vi kommunicerar kring hänger ju ihop i samma ärende.

Den nya tekniska lösningen består huvudsakligen av ett  verksamhetssystem för kunder och mobila lösningar med serverfunktioner som skapar ökad effektivitet genom att tillhandahålla omfattande informationshantering. Den underlättar informationsdelning mellan olika discipliner på företaget vilket ger bättre transparens och affärsinsyn. Dessutom kan plattformen hantera företagets behov av att visa monteringsanvisningar och eventuella reklamationer på fältet.”

Tommy Larsson

VD, Mockfjärds Fönstermästaren

”Med den här lösningen kan Mockfjärds Fönstermästaren stödja den mobila och flexibla sälj- och montörskåren utan att byta ut alla olika källsystem som de har. De kan istället samla och presentera informationen på ett enhetligt och synkroniserat sätt. Det bidrar till stora effektiviseringar, samtidigt som man får bättre kontroll över kommunikationen mot slutkunden. Det gör förstås att företaget upplevs som betydligt mer professionellt.

En annan fördel med lösningen är möjligheten för säljare och montörer att direkt hos kund slutföra försäljning, ärenden och montage samt få fram statistik som tidigare var förbehållen huvudkontoret.”

Klas-Magnus Hilberth

Grundare, Releye

Resultat

”Nu kan alla ute på fältet planera och styra mycket mer. Det vinner hela verksamheten på, och slutkunden också. Den stora fördelen med det här är just att vi integrerar företaget och kommer närmare varandra. Vi kan koncentrera oss på det vi är bra på, vilket  är en god affär.
Tommy Larsson

VD, Mockfjärds Fönstermästaren

Inspireras av våra kunder

Skistar

Marketing Automation skapar merförsäljning

Bankgirot

Nytt CRM-system skapar mer kundvärde

Rexel

Ny partnerstrategi och portal