LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Länsförsäkringar Fondliv & Mäklarservice digitaliserar och automatiserar onboarding av kunder med digitala formulär, e-signering och automatisering. Minskat antal kompletteringar är en av effekterna.

Utgångsläge

Ambitionen är att leverera en kundupplevelse i världsklass och att hantera framtidens förändringar på ett hållbart sätt till de ca 600 000 försäkrade för vilka ett kapital om 159 miljarder kronor förvaltas.

Bolagen inför gemensamt Sweet Digital Customer med syftet att öka kundnöjdheten och effektiviteten för onboarding av kunder oavsett om kunden hanteras via förmedlare eller direkt via de egna rådgivarna. Genom implementering av Sweet Digital Customer har Länsförsäkringar Fondliv och Mäklarservice kunnat digitalisera & automatisera ett flertal. Systemet har tagits emot väl av såväl externa förmedlare som de egna medarbetarna.

  Utmaning 

  Möjligheten att kunna skicka ut blanketter digitalt och använda underskrift med BankID blev starkt efterfrågad under 2019 och ökade i samband med utbrottet av Covid-19, då fler möten genomfördes på distans via telefon och videomöte.

  Lösning

  Tillsammans med verksamhetsutvecklare från Länsförsäkringar Fondliv och Mäklarservice, Sweet Systems och Releye implementerades Sweet Digital Customer, där en central komponent är digitala formulär som i kombination med digital signering hanteras.

  Tack vare lösningen kan nya och förändringar av befintliga formulär hanteras på några timmar vilket möjliggör att medarbetare på Länsförsäkringar Fondliv & Mäklarservice kan ta ägarskapet över processen.

  Effekter

  Implementationen påbörjades i september 2019 och var redo att rullas ut tre månader senare till externa förmedlare för att under sommaren 2020 utvidgas till att samtliga 23 länsbolag omfattas. Några effekter som initiativet än så länge har resulterat i:

  Gladare och nöjdare kunder och förmedlare av Länsförsäkringars tjänster

  En ökning med cirka 150% av antal digitala formulär/signeringar

  Upp till 95% färre kompletteringar

  Enkel hantering av fondbyten med kortare ledtid

  Ökad takt i digitalisering

  LF Fondliv & Mäklarservice

  Länsförsäkringar Fondliv är länsförsäkringsgruppens fondförsäkringsbolag och dotterbolag till Länsförsäkringar AB, medan Länsförsäkringar Mäklarservice förvaltar och utvecklar den förmedlade liv- och sakförsäkringsaffären på uppdrag av länsförsäkringsbolagen.

  |

  ”Förbättrad kundupplevelse och förenkling av arbetet hos förmedlarna är ett par av hörnstenar i vårt digitaliseringsarbete. En minskning av antalet kompletteringar med upp till 95% är ett tydligt exempel på att vi är på rätt väg i det arbetet. Att också den interna administrationen har effektiviserats innebär att effekterna har varit över förväntan.”

  Ola Månsson
  Affärsutvecklare, Länsförsäkringar Mäklarservice AB

  Inspireras av fler kunder

  Skistar

  Marketing Automation skapar merförsäljning

  Bankgirot

  Nytt CRM-system skapar mer kundvärde

  Rexel

  Ny partnerstrategi och portal