Ferronordic Machines

Customer story

Ferronordic Machines automates their customer and machine life cycle and improves profitability

Now, Ferronordics are moving their main focus from product sales to service and additional sales. By using information from collected data and delivered equipment, they want to deliver proactive service and inform the customer of any problems that may occur before the customers themselves know it.

Customer: Ferronordics Machines

Solution: Automation

Ferronordic is an authorized dealer for Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac and Rottne in Russia. In some parts of Russia, Ferronordic has also been appointed aftermarket retailer for Volvo and Renault Trucks and distributors for Volvo Penta.

Background

Before Releye and Ferronordic Machines started working together, the machine company’s way of managing the aftermarket was ad hoc and completely dependent on each partner’s interest and skill.

Even though the Ferronordic Machines knew there were unused potential, they had no strategy connected to their aftermarket business, giving them no opportunity of monitoring their results. Therefore, a goal emerged: Shift the focus away from the product towards customer centricity in order to improve both the customer experience and the company’s revenue on the aftermarket.

 

Solution

Ferronordic Machines implements new strategies based on Releye’s model for customer strategy – the Customer Centricity Model (CCM) – while focusing on the sales organization, including sales leadership and the whole service department.

Together with the Ferronordic Machines, Releye implemented new strategies, prioritizing the following areas:

 • Customer strategy: Creation of a new model for customer segmentation and responsibility, new management processes and measures to better support the work with leadership and structure. Lastly improving management and processes for new and existing customers.
 • Sales strategy: Implementation of a new sales strategy centered on the customer and product life cycle, and a mobile CRM solution showing ONE view of the customer. The CRM solution also functions as a tool for follow-up for the sales manager.
 • Structure for analysis: A new structure improves storing, analyzing, and making decisions based on large amounts of data. This new structure specifies business rules for automation of customer communication determined by the new product life cycle.
 • Dashboards: Definition of new measures that are presented in reports, both in the mobile CRM solution and on dashboards. These measures give an overview of the ongoing sales initiative.

The implemented technical solution is based on Sweet System’s platform, which has been customized for Ferronordic Machines needs. Sweet’s application Sweet Automation is used as a rules engine for automated analysis and communication.

How does it work?

Every piece of equipment has a built-in sensor that sends information to the retailer’s data warehouse. The information is structured and analyzed by the Sweet Automation rules engine and then sent to the sales people and the service department through the mobile CRM solution. Now, the employees can monitor the function of the equipment, and contact customers to take action. All based on automated recommendations.

Result

Ferronordic Machines now offer their customers a new type of service with a unique way of communication. Their goal is for the equipment to never stop working. Customers are alerted about possible future malfunctions and the retailer gives them recommendations about new spare parts and equipment, based on signals from the rules engine.

In the future, the Ferronordic Machines plan on including their customers in the new system to create transparency so they can act themselves. There is great sales potential in letting the system itself give recommendations, based on predictive analysis from the equipment.

 

”This solution is on the leading edge of technology and organizations. Together with Ferronordic Machines, Releye combined sales to new customers with the service department. Thanks to that, they can now deliver a better user experience to their customers. Instead of implementing a classic CRM software and choosing different functions, we incorporated strategy, organization and technology and created a unique concept for Ferronordic Machines”

Klas Magnus Hilberth

Founder, Releye

Get inspired by our customers

Trygg-Hansa

Automated scorecard system

Thomas Cook

Customized customer support system

Nordnet

Digital forms, e-signing, automation and cloud storage

Ferronordic Machines

Kundens berättelse

Ferranordic Machines automatiserar sin kund- och maskinlivscykel och förbättrar lönsamhet 

Nu flyttar Ferranordics sitt huvudfokus från produktförsäljning till service och merförsäljning. Genom att använda information från insamlad data och levererad utrustning vill de leverera proaktiv service och informera kunden om eventuella problem som kan uppstå innan kunderna själva känner till det.

Kund: Ferronordics Machines

Lösning: Automatisering

Ferronordic är en auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta.

Utgångsläge

Innan Ferronordic Machines och Releye började jobba tillsammans var företagets bearbetning av eftermarknaden, det vill säga service och försäljning av reservdelar, adhoc och helt beroende av respektive säljares intresse och kompetens.

Man kände till att potentialen var stor, men ändå fanns varken strategi eller uppföljning kopplat till eftermarknadsaffären. Målet blev därmed att ställa om från produktfokus till kundcentrering med mål att förbättra kundupplevelsen och lönsamheten, med fokus på eftermarknad.

.

Lösning

Ferronordic Machines implementerar nya strategier som grundar sig på Releyes modell för kundstrategier, Customer Centricity Model (CCM), med fokus på företagets säljorganisation med säljledning samt hela serviceavdelningen.

Releye har genomfört ett omfattande strategiarbete tillsammans med Ferronordic Machines där följande områden har prioriterats:

 • Kundstrategi: En ny kundsegmenterings- och kundansvarsmodell, nya managementprocesser och mättal har implementerats, för att bättre stödja ledningsarbetet och arbetet med struktur och processer för bearbetning av nya och befintliga kunder.
 • Försäljningsstrategi: En ny försäljningsstrategi implementeras som bygger på kund- och produktlivscykeln samt en mobil CRM-lösning som visar EN bild av kunden. CRM-lösningen fungerar samtidigt som ett uppföljningsstöd för säljledningen.
 • Struktur för analys: En ny struktur möjliggör ett bättre sätt att lagra, analysera och agera på stora mängder data. I den nya strukturen specificeras affärsregler för automatisering av kundkommunikation utifrån den nya produktlivscykeln.
 • Dashboards: Nya mättal har definierats för presentation i rapporter i den mobila CRM-lösningen liksom dashboards för att ge överblick över pågående säljinitiativ.

Den tekniska lösningen som har implementerats bygger på Sweet Systems plattform som har anpassats till Ferronordic Machines verksamhet. Som regelmotor för automatiserad analys och kommunikation används Sweets applikation Sweet Automation.

Hur fungerar det?

Samtlig utrustning har en inbyggd sändare som skickar information till ett datalager hos Ferronordic Machines. Informationen struktureras och analyseras av regelmotorn och skickas vidare till säljare och serviceavdelningen via den mobila CRM-lösningen. Där kan medarbetare se exakt hur varje utrustning beter sig och hur den används, och utifrån automatgenererade rekommendationer kontakta kunden för åtgärd.

  Resultat

  Ferronordic Machines kan nu erbjuda sina kunder en ny typ av service med unik kommunikation, där målsättningen är att utrustningen aldrig ska stå stilla. Ferronordic Machines kontaktar kunden vid risk för problem utifrån signaler från regelmotorn, och har även underlag för rekommendationer med avseende på reservdelar och ny utrustning.

  På sikt vill Ferronordic Machines även lyfta in kunden i det nya systemet för att möjliggöra för kunderna att själva agera och skapa transparens. Man ser även potentialen i att låta systemet själv föreslå rekommendationer utifrån analyser som görs på data från samtlig utrustning, istället för att på förhand identifiera ett regelverk.

   ”Det här är en lösning som ligger i teknisk och organisatorisk framkant. Releye har tillsammans med Ferronordic Machines kopplat ihop nykundsförsäljningen och serviceavdelningen som tillsammans kan leverera en bättre användarupplevelse för slutkunden. 
   Istället för att implementera en klassisk CRM-mjukvara med val av olika funktioner, har vi sammanfogat strategi, organisation och teknologi och satt ihop ett unikt koncept för Ferronordic Machines.”

   Klas Magnus Hilberth

   Grundare, Releye

   Inspireras av våra kunder

   Trygg-Hansa

   Automatiserad uppföljning

   Thomas Cook

   Skräddarsytt kundstödssystem

   Nordnet

   Digitala avtal, e-signering, automatisering och molnlagring

   Ferronordic Machines

   Kundens berättelse

   Ferranordic Machines automatiserar sin kund- och maskinlivscykel och förbättrar lönsamhet 

   Nu flyttar Ferranordics sitt huvudfokus från produktförsäljning till service och merförsäljning. Genom att använda information från insamlad data och levererad utrustning vill de leverera proaktiv service och informera kunden om eventuella problem som kan uppstå innan kunderna själva känner till det.

   Kund: Ferronordics Machines

   Lösning: Automatisering

   Ferronordic är en auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta.

   Utgångsläge

   Innan Ferronordic Machines och Releye började jobba tillsammans var företagets bearbetning av eftermarknaden, det vill säga service och försäljning av reservdelar, adhoc och helt beroende av respektive säljares intresse och kompetens.

   Man kände till att potentialen var stor, men ändå fanns varken strategi eller uppföljning kopplat till eftermarknadsaffären. Målet blev därmed att ställa om från produktfokus till kundcentrering med mål att förbättra kundupplevelsen och lönsamheten, med fokus på eftermarknad.

   .

   Lösning

   Ferronordic Machines implementerar nya strategier som grundar sig på Releyes modell för kundstrategier, Customer Centricity Model (CCM), med fokus på företagets säljorganisation med säljledning samt hela serviceavdelningen.

   Releye har genomfört ett omfattande strategiarbete tillsammans med Ferronordic Machines där följande områden har prioriterats:

   • Kundstrategi: En ny kundsegmenterings- och kundansvarsmodell, nya managementprocesser och mättal har implementerats, för att bättre stödja ledningsarbetet och arbetet med struktur och processer för bearbetning av nya och befintliga kunder.
   • Försäljningsstrategi: En ny försäljningsstrategi implementeras som bygger på kund- och produktlivscykeln samt en mobil CRM-lösning som visar EN bild av kunden. CRM-lösningen fungerar samtidigt som ett uppföljningsstöd för säljledningen.
   • Struktur för analys: En ny struktur möjliggör ett bättre sätt att lagra, analysera och agera på stora mängder data. I den nya strukturen specificeras affärsregler för automatisering av kundkommunikation utifrån den nya produktlivscykeln.
   • Dashboards: Nya mättal har definierats för presentation i rapporter i den mobila CRM-lösningen liksom dashboards för att ge överblick över pågående säljinitiativ.

   Den tekniska lösningen som har implementerats bygger på Sweet Systems plattform som har anpassats till Ferronordic Machines verksamhet. Som regelmotor för automatiserad analys och kommunikation används Sweets applikation Sweet Automation.

   Hur fungerar det?

   Samtlig utrustning har en inbyggd sändare som skickar information till ett datalager hos Ferronordic Machines. Informationen struktureras och analyseras av regelmotorn och skickas vidare till säljare och serviceavdelningen via den mobila CRM-lösningen. Där kan medarbetare se exakt hur varje utrustning beter sig och hur den används, och utifrån automatgenererade rekommendationer kontakta kunden för åtgärd.

    Resultat

    Ferronordic Machines kan nu erbjuda sina kunder en ny typ av service med unik kommunikation, där målsättningen är att utrustningen aldrig ska stå stilla. Ferronordic Machines kontaktar kunden vid risk för problem utifrån signaler från regelmotorn, och har även underlag för rekommendationer med avseende på reservdelar och ny utrustning.

    På sikt vill Ferronordic Machines även lyfta in kunden i det nya systemet för att möjliggöra för kunderna att själva agera och skapa transparens. Man ser även potentialen i att låta systemet själv föreslå rekommendationer utifrån analyser som görs på data från samtlig utrustning, istället för att på förhand identifiera ett regelverk.

     Det här är en lösning som ligger i teknisk och organisatorisk framkant. Releye har tillsammans med Ferronordic Machines kopplat ihop nykundsförsäljningen och serviceavdelningen som tillsammans kan leverera en bättre användarupplevelse för slutkunden. 
     Istället för att implementera en klassisk CRM-mjukvara med val av olika funktioner, har vi sammanfogat strategi, organisation och teknologi och satt ihop ett unikt koncept för Ferronordic Machines.

     Klas Magnus Hilberth

     Grundare, Releye

     Inspireras av våra kunder

     Ahlsell

     Nordens största säljkår blir mobil med nytt CRM-system

     Nordnet

     Digitala avta, e-signering och molnlagring

     Ferronordic Machines

     Proaktiv försäljning med automatisering