Om oss

 

Transformerar ditt kundarbete

Tillsammans med våra kunder tar vi fram koncept och lösningar som skapar proaktiva kundupplevelser. I och med digitaliseringen är interaktivitet och kommunikation med kund och omvärld avgörande. Våra kunder kommer till oss med frågor om hur de på bästa sätt ska ta tillvara på denna förändring. Med engagemang och innovation adresserar vi frågor som rör kundupplevelse och effektivitet

Lång erfarenhet av kundrelationer

Sedan Releye grundades år 2000 har synen på kommunikationskanalerna med slutkunden gjort en helomvändning. Tack vare lång erfarenhet och stor kompetens inom områden som kundrelationer, säljeffektivitet, marknad och digitalisering har vi byggt upp en kunskapsbank och ett tankesätt som välkomnar skiftet. Vi ligger steget före och kommer med förslag på smarta kundlösningar och strategier.

På Releye är vi

N

Engagerade

Vårt engagemang är det som förenar oss och utgör drivkraften i företaget. Vi är en effektiv organisation som alltid genomför det vi tar oss an.

w

Rådgivande

Tack vare våra konsulters erfarenhet och kompetens ger vi våra kunder strategier och lösningar som är långsiktiga. Vi är bra på att planera, hålla tider, göra rätt från början och på så vis eliminera risker.

Innovativa

På Releye utforskar vi marknaden och tar tillvara på alla medarbetares och kunders erfarenheter och kompetenser för att tänka nytt.

Lyhörda

Genom att ha en ärlig och nära dialog med kunder och leverantörer skapar vi goda och långvariga relationer. Releyare är lyhörda och håller det vi lovar.

Releye AB innehar F-skattebevis
Org.nr: 556592-9808
VATnr: SE 556592980801