3 juni 2019

När vi pratar om automatisering så pratar vi ofta om att automatisera processer för att göra det enklare för kunden samt för att spara på arbetskraft och kostnader. Men har du koll på att det finns olika nivåer av automatisering? Här går vi igenom automatiseringstrappan tillsammans.

Den första automatiseringsnivån – presenterar data för målgruppen

I den första automatiseringsnivån är det vanligt att man presenterar data för intressenterna med ett beskrivande syfte. Det kan till exempel vara beräkningar som automatiseras, testas och presenteras. Eller godkännanden som kontrolleras av specifika regler, och i vissa fall varningssignaler som utlöses efter specifika händelser. Genom att implementera denna typ av automatisering kan din verksamhet öka produktivitet, effektivitet och kvalitet.

Den andra automatiseringsnivån – hjälper dig förutse förändrade kundbeteenden eller framtida problem

Med hjälp den andra automatiseringnivån kan du bli mer förutsägbar och låta de automatiserade processer peka ut viktiga riktlinjer för dig. Till exempel genom att förutse dina kunders förändrade beteenden eller framtida problem med en specifik produkt. De flöden som är prediktiva och automatiserade hjälper inte bara din verksamhet att vara snabb och produktiv – de ser också till att din verksamhet är smart och proaktiv.

Den tredje automatiseringsnivån – ger dig rekommendationer på åtgärder

Den tredje automatiseringsnivån kan hjälpa dig och ge dig rekommendationer på vilken åtgärd som bör vidtas i vissa situationer, och i vissa fall kanske även hjälpa dig med åtgärden. Det betyder att den faktiska serviceleveransen många gånger är inblandad i automatiseringen. Det kan till exempel vara en programvara som startar om specifika händelser inträffar eller om systemet ligger nere.

Kom ihåg: Sätt rätt ambitionsnivå när du påbörjar din automatiseringsresa

Att skapa nya arbetssätt i en kundprocess kan vara en komplex uppgift. Därför är det viktigt att du börjar med en del i taget. Börja med att automatisera ett känt problemområde i din verksamhet och fokusera sedan på att konfigurera den för nästa nivå av automatisering.


Vill du veta med om automatisering? Ladda ner vårat whitepaper eller kontakta oss!