13 december 2019

Salesforce och Sweet är två plattformar som vi på Releye använder för att leverera smarta och innovativa lösningar för våra kunders specifika behov. Nu gör vi en satsning där vi skapar en integration mellan Salesforce och Sweet – för att kunna erbjuda våra kunder en unik lösning för sömlös informationshantering.

Ansökningar, avtal och andra dokument är ofta baserade på pappers- eller pdf-blanketter, och i vissa fall på statiska webbformulär. Att skapa nya eller göra ändringar i befintliga är ofta förknippat med långa ledtider.

Med hjälp av Sweet kan verksamheten själva administrera sina formulär utan hjälp från IT-avdelningen. Dessutom blir formulären mer användarvänliga, smarta och dynamiska.

En ännu större effekt kan uppnås om Sweet hanteras tillsammans med andra informationskällor och system, som till exempel affärssystem eller CRM-plattformar.  I Sweet-plattformen finns nämligen regelverk för vilken data eller information som ska finnas förifylld i formulären, men också vilket system som formulären ska uppdatera. Även här styr verksamheten med hjälp av enkla administrationsverktyg.

Sammanfattningsvis kan verksamheten själva ta över ägandeskapet och få kontroll på informationsinsamlingen, och även sätta upp regelverk för hur insamlad information ska hanteras och distribueras. Det överensstämmer väl med styrkorna i Salesforce-plattformen. Förutom att de är marknadsledare inom kundhantering och täcker in flera delar av kundresan, så är deras produkter också väldigt verksamhetsnära, där ett stort fokus ligger på användarupplevelse och affärsnytta.

En sömlös informationshantering

Integrationen med Salesforce möjliggör en sömlös informationshantering. Antingen påbörjas hanteringen i Saleforce, eller i Sweet beroende på hur den specifika kundprocessen ser ut. Dessutom kommer det att vara möjligt att koppla Sweet till olika entiteter i Salesforce som till exempel leads, affärsmöjligheter eller ärenden. 

 – Flera av våra kunder som idag använder Salesforce ser tydligt potentialen i att ta ytterligare ett steg i digitaliseringen. Med hjälp av vår integration mellan Salesforce och Sweet kan de digitalisera sin kundresa ytterligare. Och även på ett sätt som gör att affärsnyttan ökar på kort tid. Det sistnämnda är inte minst viktigt. Viktigt för våra kunder är att ha ett högt tempo i sitt  digitaliseringsarbete och det är väldigt spännande att vara med och bidra till det, säger Charlotte Magne, Head of Business Area Salesforce på Releye.


Vill du veta mer om 
integrationen mellan Salesforce och Sweet? Kontakta oss!

 

Charlotte Magne

Head of Business Area Salesforce

0735 18 01 62

Markus Ewers

Key Account Manager

0733 80 20 10 

 

Förnamn*
Efternamn*
Email*
Telefon
Företag
Meddelande
Jag godkänner att Releye sparar mina uppgifter i enlighet med nedan text