Manufacturing Cloud: Vad är det och hur fungerar det?

Manufacturing Cloud är ett relativt nytt tillskott i Salesforce-familjen som är till för företag inom tillverkningsindustrin. Med plattformen kan företag planera inför sina kommande produktioner och ta del av prognoser för att öka försäljningen och samarbetet inom verksamheten. Så hur fungerar egentligen Manufacturing Cloud? Och vilka kan använda sig av plattformen? David Bäckbom är en av våra certifierade konsulter som dagligen jobbar med frågor som rör Salesforce. Här svarar han på några av de vanligaste frågorna kring Manufacturing Cloud. 

Vad är Salesforce Manufacturing Cloud?

Precis som Salesforce andra plattformar är Manufacturing Cloud molnbaserad och till för att ge en helhetsbild av kundrelationen. Speciellt för just denna plattform är att företagen kan se vilka prognoser som finns inlagda för att planera kommande produktionsvolymer och intäkter utifrån dem. Manufacturing Cloud gör det också enkelt att följa upp och planera leveranser.

Vad kan du göra i Manufacturing Cloud?

Det finns flera funktioner som underlättar verksamhetens försäljning, planering och produktion. Här är några grundläggande delar att ha koll på.

1. Säljavtal

Säljavtal är ett objekt i Manufacturing Cloud som ger dig tillgång till detaljerad information om kundernas avtal. Här finns allt ifrån start- och slutdatum till frekvens, status och prisinformation.

2. Produkter

För att göra informationen i säljavtalen mer specifik kan du lägga till ytterligare ett objekt som heter säljavtalsprodukter. Under produkterna listas detaljerad information som produkternas mängd, marginal, pris, eventuella rabatter med mer.

3. Prognoser

Här kan du och dina team se hur ni ligger till i förhållande till er prognos – och vad ni eventuellt behöver göra för att nå era mål. I vyn listas antal affärsförslag, ordrar och säljavtal ni har för en viss tidsperiod, därefter kan ni planera och lägga till uppdateringar om kundens behov eller om marknadens krav förändras. Dessutom kan prognoserna indikera vilka områden som borde prioriteras, hur mycket som ska tillverkas och när kundaktiviteterna bör följas upp. Prognoserna gör det helt enkelt möjligt för företag att få en mer förutsägbar morgondag.

Vad är fördelen med Manufacturing Cloud?

För företag som vill ha koll på hela kedjan, från försäljning och planering till produktion finns det många fördelar att vinna. Plattformen gör det enkel att samarbeta och hantera kundrelationer över flera avdelningar som sälj, drift och verksamhetsutveckling. Prognoserna ger er också en djupare förståelse för er verksamhet och eventuella justeringar i prognosen är enkla att genomföra samtidigt som att du inte riskerar att “fel data matas in”.

Vilka typer av företag kan använda Manufacturing Cloud?

Plattformen riktar sig främst till större företag inom tillverkningsindustrin som vill ha koll på sin försäljning, planering och produktion. Precis som Salesforce andra lösningar kan du köpa ett standardpaket och addera fler funktioner och integrationer allt eftersom. Det finns möjlighet att koppla Manufacturing Cloud med Sales Cloud och Service Cloud för att utöka värdet och skapa en större helhetsbild av kundens aktiviteter. Även Einstein Analytics kan läggas till för att ge intelligenta insikter, förutsägelser och rekommendationer i din dagliga verksamhet. Med insikterna kan ledning och chefer få insikter i företagets försäljningsavtal, prissättning och produktprestanda.

Vi har bestämt oss för Manufacturing Cloud – hur gör vi nu? 

Du kan antingen höra av dig till Salesforce direkt eller att prata med en Salesforce-partner. Av Salesforce får du förslag på olika paket och licenser. Salesforce-partnern hjälper till med analyser, tillvägagångssätt, anpassningar och hur systemet kan integreras i organisationen för att verksamheten ska nå sina mål. Vi på Releye har lång erfarenhet av både den tekniska och strategiska lösningen

Hör av dig till oss om du har fler frågor!