7 december 2018
Ett starkt fokus på lednings- och coachingprocesser kommer att driva förändring av beteenden. Detta kommer i sin tur underlätta verkställandet av strategier och dina kunder kommer att känna förändringen.

– Klas-Magnus Hilberth, Grundare på Releye

 

När du implementerar ett nytt CRM-system eller uppdaterar ditt existerande med ny funktionalitet – fundera på om processen kan ändras innan du försöker implementera samma processer som du har idag. Det finns antagligen ett bättre sätt att hantera processen i ett CRM-system, och du kan sannolikt automatisera delar av den.

Linus Österberg, Developer på Releye

 

För att göra en skalbar lösning måste du beakta automatisering. Identifiera repetitiva, återkommande uppgifter och börja där. I samband med era första automatiseringsprojekt etablerar ni ett arbetssätt för hur ni jobbar med Business Process Automation, och nöj er sedan inte förrän all administration är automatiserad.

– Erik Juhlin, Head of Solutions på Releye

 

Samarbetet mellan kundtjänst och marknadsavdelning är extremt viktigt. Utan en extraordinär kundupplevelse vid alla kontaktpunkter, kan allt marknadsföringsarbete vara bortkastat. Var säker på att din kundserviceorganisation tar del av dina försäljningsambitioner. Ta hand om din kundlojalitet.

Klas-Magnus Hilberth, Grundare på Releye

 

Ett framgångsrikt CRM-initiativ börjar med ledningen och ledare. En gemensam syn på utmaningar och möjligheter, prioriteringar och strategi är centralt för initiativets framgång. Samla din ledningsgrupp och enas om riktning, mål och väg framåt - det är väl investerad tid.

Ingrid Gilsdorf, Business & Strategy Consultant på Releye

 

När du implementerar ett nytt CRM-system är det viktigt att du involverar slutanvändarna och låter dem hjälpa dig med utformning och design. I slutändan är det dem du gör det för.

– Henrik Lillhage, Business Consultant på Releye