1 december 2018
CRM är inte ett projekt, det är en affärsidé och en pågående process för att förbättra kundupplevelse och effektivitet för din verksamhet. Allt för att din verksamhet ska vara lönsam under en längre tid.

 – Klas-Magnus Hilberth, Grundare på Releye

 

Innan ni specificerar alla funktionella krav som ni samlat in från verksamheten, fråga dig själv: Vad skulle våra kunder tjäna på? Om jag frågade våra kunder, vad skulle de säga att vi behöver i vårt CRM-system?

Victoria Nilsson, VD på Releye

 

När du startar ditt CRM-initiativ – säkra upp att du har tillgång till rätt resurser och kompetens inom organisationen. Vid sidan av att vara källor till kunskap för hur arbetssätt och systemstöd ska definieras kommer dessa personer vara projektets ambassadörer och helt centrala för projektets framgång. Se till att de har förutsättningar att delta i projektet och säkerställ att deras chefer är med på tåget.

Ingrid Gilsdorf, Business & Strategy Consultant på Releye

 

Håll det enkelt! Börja med de mest grundläggande och viktiga sakerna och därifrån utvecklar du ditt CRM-system till det bästa systemet för din organisations behov. Detta kommer att spara både tid och pengar för dig i slutet.

Linda Eriksson, System Developer på Sweet Systems (Vår partner)

 

Smarketing (sales + marketing) – samarbetet mellan din sälj- och marknadsavdelning är nyckeln till framgång. Sätt upp gemensamma mål och riktlinjer, och ha en transparens i processer och utfall för att tillsammans kunna öka intäkterna och få nöjdare kunder.

– Charlotte Magne, Sales & Marketing Manager på Releye

 

Vid implementering av ett CRM-system – dela upp initiativet i flera releaser! Du kommer att ha full kontroll över tidsplanen och budgeten samt att både användarna och ledningen tydligare kommer se framstegen du gör.

Josefin Simonsson, IT-Project Manager på Releye