26 september 2019

Vad är IoT? Och vilka affärsmöjligheter kan vi skapa med hjälp av IoT? Vi har träffat vår affärskonsult, Anders Iderot, som har lång erfarenhet av olika IoT-projekt. Han hjälper oss att reda ut och kartlägga begreppet IoT, Internet Of Things.

Kan du berätta lite om IoT - Vad är det?

- Man kan säga att IoT är sakernas internet. Det står nämligen för Internet Of Things och det innebär att saker och ting i vår vardag är uppkopplade och ständer ut data som vi sedan kan använda för att till exempel hålla koll på hur mycket el vi förbrukar eller för att bestämma när våra lampor ska vara tända eller släckta. Företag kan även använda sig av IoT för att skapa nya insikter, affärsvärden och helt nya affärsmodeller som tidigare inte varit möjliga genom att använda data från saker som fordon och masiker.

Vilka affärsmöjligheter finns det med IoT?

– Med hjälp av IoT så kan man automatisera och skapa nya affärsmöjligheter utifrån användningsområden och specifika behov. Det kan till exempel röra sig om att en maskin sänder ut signaler på hur den mår och vad som behöver åtgärdas innan den går sönder, så att en säljare kan agera proaktivt på det genom att ringa och boka in en tid för service. Med andra ord kan man basera en hel säljprocess på faktisk data och det tycker jag är den största möjligheten med IoT – att vi kan utveckla våra kunders affärer genom faktisk data.

Varför tror du att IoT är så efterfrågat? Varför vill företag jobba med IoT?

Jag tror att det finns olika delar i det där. En anledning till varför IoT är så efterfrågat att jobba med är för att det är en stor trend just nu, och många företag vill ofta haka på trender för att visa sig i framkant. En annan anledning till varför företag vill jobba med IoT är för att man hittar nya affärsvärden hos kunder som man tidigare inte haft tillgång till.   

Finns det några utmaningar med IoT-projekt?

En vanlig utmaning i ett IoT projekt kan vara datan, som måste vara mer eller mindre perfekt. I ett IoT-projekt måste du lära känna din data och har förståelse för den för att kunna skapa nya affärsmöjligheter eller säljpunkter. Har du inte rätt data eller baserar dina affärsprocesser på fel data så finns det risk för att du kontaktar dina kunder vid fel tidpunkt och med fel erbjudande.

En annan utmaning som många företag här är att utmana och ständigt försöka förbättra sina säljpunkter så att säljkåren kan agera proaktivt och kontakta kunden vid rätt tidpunkt och med rätt erbjundade. Det kan ta tid att pricka rätt i ett Iot-projekt - därför är det viktigt att komma ihåg att man måste jobba aktivt med sina säljpunker för att allting ska bli rätt.  

Hur har vi på Releye jobbat med IoT? Kan du ge några exempel?

– Vi levererande en IoT-lösning till vår kund Ferronordics Machines där vi samlar in data från deras maskiner och fordon som berättar hur maskinerna används, när de har reservdelar som behöver bytas ut och hur många mil de gått. Och utifrån den typen av data har vi sedan hjälpt deras säljare att skapa kontaktpunkter mot kunden. Det kan till exempel vara att vi får in en felrapport från en maskin som säger att ett oljefilter behöver bytas ut. Då kan en säljare agera på signalen genom att ringa och boka in en tid för service. Det är exempel på hur vi jobbar med IoT-lösningar för ett antal återförsäljare, som bland annat Ferronordics Machines och Volvo.

– Ett annat exempel är vår kund Heidelbergs Cement, där vi implementerat ett system som visar vart och när en leverans med betong kommer att ske, så att de på arbetsplatsen kan förbereda sig för att ta emot lastbilen med leveransen. Det är exempel på hur vi har vi jobbat med IoT tidigare, idag är det som sagt främst inom eftermarknad som vi har arbetar med spännande IoT-projekt.

Vilka effekter har våra kunder uppnått med hjälp av IoT?

– Våra kunder som till exempel Ferronordics Machines har lyckats skapa försäljningtryck genom att använda data från deras maskiner och fordon. Idag kan de levererar en unik service genom att erbjuda kunderna vad de efterfrågar innan de själva ens vet om det.

Video: Vår affärskonsult Anders Iderot berättar om IoT

 

Läs mer om IoT-projektet vi gjorde för Ferronordics Machines och har du fler frågor om IoT kan du kontakta vårt duktiga team: Digital Solutions.

 

Förnamn*
Efternamn*
Email*
Telefon
Företag
Meddelande
Jag godkänner att Releye sparar mina uppgifter i enlighet med nedan text