5 november 2019

Du har väl inte missat vårt nya kundcase? I förra veckan publicerade vi ett nytt kundcase på vår hemsida om Hissen AB - ett projekt som levererade ett nytt CRM-system, en ny och förbättrad kundstrategi och Salesforce Field Service.  

Hissen AB är ett företag som utför service, felsökning, reparation och modernisering av hissar i stockholm. De har cirka 3 500 hissar som deras tekniker dagligen utför underhållsarbete på.

Releye anlitades under våren 2019 för att hjälpa bolget att ta fram en ny digital strategi som stöttar deras nya arbetssätt och ett nytt systemstöd som berör samtliga medarbetare på hela bolaget. Fokusområdena för hela projektet blev:

  • Fältservicestöd för teknikerna med Salesforce Field Service
  • Sälj- och kundservicestöd med Sales Cloud och Serivce Cloud
  • Digital kundsupport i en Salesforce kundportal ”Community”

Vill du veta mer? Kontakta oss eller spana in vårt kundcase!