- Genom att personalen omedelbart kan få tillgång till en samlad bild av resenärernas önskemål och behov har vi goda möjligheter att ligga steget före våra konkurrenter, berättar Margaretha Bremar, koncern CIO Thomas Cook Northern Europe.

Resekoncernen Thomas Cook med bolag som Ving, Spies och Tjäreborg under sina vingar storsatsar på ett skräddarsytt kundstödssystem - One View. Förutom hela Norden omfattar utrullningen ytterligare ett 60-tal länder. Thomas Cook fann Releye via Business Connection, vars affärsidé går ut på identifiera och utvärdera marknadens leverantörer.

En samlad bild slår ut konkurrenterna

En vy av resenärens samlade resehistorik oavsett var personen ifråga befinner sig. Det är den vision som ligger bakom Thomas Cooks storsatsning på ett globalt kundstödssystem. Ett projekt som går under namnet One View och omfattar totalt 1 200 av 3 000 anställda.

- I resebranschen råder stenhård konkurrens samtidigt som produkterna är snarlika från ett resebolag till ett annat. Genom att personalen omedelbart kan få tillgång till en samlad bild av resenärernas önskemål och behov har vi goda möjligheter att ligga steget före våra konkurrenter. Vi är mycket nöjda med Releyes insatser än så länge och utan Business Connections hjälp hade vi aldrig fått upp ögonen för Releye, säger Margaretha Bremar, koncern CIO på Thomas Cook Northern Europe.

Business Connection är ett tjänsteföretag som i samband med nya IT-investeringar hjälper köpare att identifiera och utvärdera marknadens leverantörer i förhållande till köparens kravspecifikation. I fallet med Thomas Cook var kraven utomordentligt högt ställda.

- Vi talar om ett globalt kundstödssystem som integreras med samtliga delar inom Thomas Cooks verksamhet och under överskådlig framtid betraktas som ett av företagets mest kritiska system. Så här i efterhand känns det roligt att Thomas Cook är nöjd med leveransen från Releye och den funktionalitet som systemet erbjuder, säger Jonas Wallin, VD på Business Connection.

p

Varför Releye?

"Releyes styrka ligger att skapa en väl fungerande samverkan mellan samtliga enheter hos kunden, det vill säga alltifrån marknads- och försäljningsavdelning till kundservice och hotellet på resedestinationen. Och att vi verkligen ligger i framkant när det gäller integrationsfrågor visar det faktum att vi i samband med Thomas Cook-affären slog ut en rad namnkunniga konkurrenter och därmed kunde kamma hem en av Sveriges största crm-affärer under hela det gångna året", säger Klas-Magnus Hilberth, koncernchef på Releye.
"Då vi har många nöjda kunder och bevis på att vi verkligen kan leverera komplexa lösningar arrangerade vi så att Thomas Cook fick göra referensbesök hos SBAB och Trygg-Hansa, vilket jag ser som en starkt bidragande orsak till att Thomas Cook slutligen valde oss som leverantör och vår plattform som bygger på Microsoft Office Sharepoint Server samt Sweet Systems", säger Klas-Magnus Hilberth.
;