Utgångsläge

Nordnet verkar inom finansbranschen och bedriver verksamhet i hela Norden. De var i behov av att effektivisera sin telemarketing för att i sin tur förbättra mötesbokningsprocesserna. Nu har en telemarketing-modul integrerats med deras befintliga CRM-system.

Nordnets tidigare telemarketingsystem var inte tillräckligt pålitligt. Det krävde mycket manuell handpåläggning för måluppföljning, vilket medförde mycket administration för hantering av data.

"Vi ville ha ett system som fungerade och var pålitligt. Systemet skulle kunna lagra, hitta och spåra information samt smidigt skapa ringprojekt. Tidigare tog det mig alltifrån en vecka till en månad att skapa ett ringprojekt, idag kan jag göra det på 30 minuter. Mitt arbete har blivit mycket mer effektivt eftersom jag kan sätta ihop projekten själv och inte längre är beroende av andra avdelningar", berättar Rami Melki, Prospect Manager - Business Sales på Nordnet.

Integration med Microsoft Dynamics CRM

Releye har tidigare implementerat Microsoft Dynamics CRM på Nordnet, som nu har integrerats med Releyes telemarketing-modul för telemarketingavdelningar och contact centers. Modulen gör det lättare för agenter att lägga in ringlistor i system, fördela och prioritera prospects samt att boka möten. Agenterna på Nordnet jobbar till viss del med provisionsbaserad lön, vilket har inneburit mycket administration för cheferna. I den nya lösningen har processerna för att ta fram samtalsstatistik och KPI:er automatiserats, och kan följas upp i realtid.

"Microsoft Dynamics CRM har inte stöd för telemarketing idag, därför passade Releyes modul väldigt bra för Nordnets behov. Releye har lång erfarenhet från bank- och finansbranschen. Vi har drivit flera projekt som stödjer utringande verksamhet och contact centers, därför kunde vi snabbt sätta oss in i utmaningarna som Nordnet stod inför. Projektet och implementationen har fungerat mycket bra, sammanlagt tog det ca 6 veckor att implementera telemarketing-modulen", berättar Erik Juhlin, affärsområdeschef för Microsoft på Releye.

Lösning

"Det nya systemet TM Meeting - som vi kallar det för - är en stor förbättring jämfört med vad vi använde tidigare. Det är en flexibel lösning som inte bara används av Business Sales-avdelningen, utan andra avdelningar kan också dra nytta av det. Private Banking har redan börjat jobba i det och på sikt kommer även fältsäljarna att göra det.

Jag värdesätter verkligen samarbetet med Releye. Under projektets gång kom vi på Nordnet med många idéer kring vad vi ville ha i lösningen, och Releye kompletterade dem med sina tips och inspel. Den kombinationen bidrog till att systemet blev ännu bättre än vad vi förväntat oss", avslutar Rami Melki med.
;