Effektivare kommunikation mellan huvudkontor, återförsäljare och montörer blev resultatet av Mockfjärds Fönstermästarens nya implementation av ett mobilt verksamhetssystem.

Kort sagt sparar vi tid och säljer mer, förklarar företagets VD Tommy Larsson.

Utgångsläge

Mockfjärds Fönstermästaren erbjuder kvalitetsfönster, dörrar och monteringsarbeten till egna hem och bostadsrätter. Företaget prioriterar service, ansvar och trygghet, vilket naturligtvis ställer höga krav även på den interna kommunikationen.


Tyvärr har vi inte alltid haft det optimala teknikstödet, menar Tommy Larsson.

Fram till 2008 hade vi olika interna Excelsystem, för montageplanering och ärendehantering. Det fungerade i princip bra, men i takt med att vi växte behövde vi samordna våra system och kommunikationssätt, berättar Tommy Larsson.

Sweet blev lösningen

Konkret var det kommunikationen mellan huvudkontor, säljare och montörer som behövde rationaliseras och effektiviseras.

Tommy Larsson berättar:

Vi jobbar ju inte bara på kontor utan också ute på fältet i olika delar av landet. Vi behövde ett verktyg för att kunna tala samma språk och få en gemensam inblick i alla kundprocesser som pågår. Mycket av det vi kommunicerar kring hänger ju ihop i samma ärende.

Den nya tekniska lösningen består huvudsakligen av Sweets Systems verksamhetssystem för kunder och mobila lösningar med serverfunktioner som skapar ökad effektivitet genom att tillhandahålla omfattande informationshantering. Den underlättar informationsdelning mellan olika discipliner på företaget vilket ger bättre transparens och affärsinsyn. Dessutom kan plattformen hantera företagets behov av att visa monteringsanvisningar och eventuella reklamationer på fältet.

"Vi koncentrerar oss på det vi är bra på"

Uppdraget att implementera Sweet gick till IT-konsultföretaget Releye. Klas-Magnus Hilberth, kundansvarig på Releye berättar:

Med den här lösningen kan Mockfjärds Fönstermästaren stödja den mobila och flexibla sälj- och montörskåren utan att byta ut alla olika källsystem som de har. De kan istället samla och presentera informationen på ett enhetligt och synkroniserat sätt. Det bidrar till stora effektiviseringar, samtidigt som man får bättre kontroll över kommunikationen mot slutkunden. Det gör förstås att företaget upplevs som betydligt mer professionellt.

En annan fördel med lösningen är möjligheten för säljare och montörer att direkt hos kund slutföra försäljning, ärenden och montage samt få fram statistik som tidigare var förbehållen huvudkontoret.

Nu kan alla ute på fältet planera och styra mycket mer. Det vinner hela verksamheten på, och slutkunden också. Den stora fördelen med det här är just att vi integrerar företaget och kommer närmare varandra.

Vi kan koncentrera oss på det vi är bra på, vilket förstås är en god affär, avslutar Tommy Larsson.

;