Kom igång med säljstöd i Dynamics 365 på en vecka

jun 3, 2021

Microsofts molnbaserade säljstöd ger företag ett system som känns igen. Det är väl integrerat med övriga applikationer och produkter i Microsofts plattform och kan enkelt skalas upp och byggas på. Numera krävs inga jätteprojekt för att implementera Dynamics 365. Releyes anpassade paketlösning CRM Express införs på en vecka.

För ett företag som har insett fördelarna med att använda ett säljstöd i syfte att bli mer strukturerad och effektivare i sitt säljarbete finns många fördelar med att välja Microsoft Dynamics 365. Till att börja med kommer användarna med all säkerhet att känna igen sig i plattformen. Dynamics är uppbyggt på liknande sätt som Microsofts klassiska Office-appar som den stora majoriteten av företag använder sig av.

– Det är heller inte bara ett ytligt släktskap. Säljstödet i Dynamics är väl integrerat med och har massor av trådar in i Office-sviten. Det är enkelt att dela data mellan CRM-systemet och Office-programmen och till exempel sömlöst importera data från Excel, jobba med Word-mallar eller direkt i CRM-systemet boka möten, spåra e-postmeddelanden i Outlook och kommunicera i Teams, förklarar Henrik Lillhage, senior affärskonsult på Releye.

Skalbar premium-plattform

För alla som siktar på tillväxt är det ytterligare en stor fördel med Dynamics 365 att det är uppbyggt i moduler. Det går därför att börja med ett säljstöd på en grundläggande nivå, för att senare skala upp det och även, i hög grad utifrån samma grunddata, bygga på med ytterligare funktionalitet som till exempel kundtjänst.


– Du köper in dig på en välkänd premium-plattform med färdiga kopplingar till lösningar du redan jobbar i, där väldigt mycket ingår direkt och det går att bygga på med ännu mer. Dessutom uppdateras systemet två gånger om året och du har alltid den senaste funktionaliteten, fortsätter han.

Inte längre stort, dyrt och komplext

– Jag möter ofta fördomar mot Dynamics som inte längre stämmer överens med verkligheten. Folk tror att det är stort, dyrt och komplext, inte kan lösa deras företags problem och att man blir inlåst i långvariga avtal utan support. Men faktum är att allt detta har förändrats i dag, säger Henrik Lillhage.


Molninfrastrukturen för Dynamics 365 gör att ett företag inte längre behöver investera i egna servrar, göra omfattande nätverksimplementeringar eller ha en stor IT-avdelning. Numera är allt du behöver för att få tillgång till denna kraftfulla svit verktyg att betala för licenserna och ha tillgång till internet.

– Tröskeln in har sänkts otroligt. Utvecklingen förstärks dessutom av den ökade digitalisering och IT-mognad hos användarna vi ser i dag, efter drygt ett år av fjärrarbete och digitala möten i pandemins spår, fortsätter Henrik Lillhage

Anpassad process med CRM Express

Självklart måste ett företag som går från att till exempel använda Excel som planerings- och säljstöd vara villigt att förändra vissa saker, men det behöver inte vara något jätteprojekt och man kan starta i liten skala. Releye har dragit nytta av många års erfarenhet av CRM-hantering och utifrån best practices tagit fram paketeringen CRM Express anpassad till svenska förhållanden. Med CRM Express skräddarsys delvis säljstödet i Dynamics 365 enligt kundens befintliga säljprocess. På bara en vecka tar man sig från projektstart till att börja använda systemet.


– Du inleder med att fylla i ett självtest på vår hemsida. Sedan kontaktar vi dig för att ge dig en checklista med allt som behövs för att komma igång, till exempel vilka licenser företaget behöver köpa in. Nästa steg blir att vi håller en workshop med två till tre personer som har mandat att fatta beslut hos er, förklarar Henrik Lillhage och fortsätter:


– Under workshopen tar vi reda på terminologin i just er säljprocess och vilka milstolpar och aktiviteter som ingår i er säljcykel. Därefter anpassar vi Dynamics 365-lösningen i linje med detta. Ni får testa och verifiera det hela innan vi till sist utbildar era användare digitalt i Teams med hjälp av studiematerial som vi tillhandahåller. Utbildningssessionen kan spelas in för återanvändning. Sedan är veckan slut och det är bara för er att börja sälja!

 

Inbyggd supportguide

– Releyes lösning inkluderar en inbyggd interaktiv supportguide. Behöver användaren hjälp någonstans i gränssnittet går det att klicka på ett frågetecken och få stöd. Efter implementeringen tecknas även ett särskilt supportavtal med Releye för att kunna ställa frågor och få teknisk support. Henrik Lillhage understryker vikten av att få med sig användarna och sälja in systemet internt i organisationen. Det måste vara tydligt att det hädanefter är detta säljstöd som gäller på företaget.

– Samtidigt är mitt råd att vara lyhörd för användarna. Övergången blir smidigare om man fångar upp utmaningar tidigt och hanterar dem. Därför är utbildning och support viktiga inslag i vår paketering. Ett annat tips kan vara att hitta intresserade användare och göra dem till superanvändare eller ambassadörer som kan hjälpa kollegorna övervinna eventuella problem, avslutar han.

Implementeringen av CRM Express kostar 40.000 kr exkl moms, vilket inkluderar workshop, anpassning, test, digital utbildning och inbyggd supportguide. Dynamics 365-licensen kostar 480 kr per säljare och månad, respektive 60 kr per administratör och månad. För supportavtal med Releye tillämpas en pristrappa baserat på antal användare.

Är du intresserad av CRM Express för din verksamhet? Börja med att göra självtestet på vår webbplats, så kontaktar vi dig sedan!

Vilken lösning passar bäst?

Gör vårt snabbtest för att ta reda på vilken säljlösning som passar din organisation bäst.

Henrik Lillhage,
Affärskonsult på Releye

Fler inlägg

Victorias sommarhälsning 2021

Victorias sommarhälsning 2021

Jag och mina kollegor på Releye vill önska dig en fin sommar! Vi kommer ha lampan tänd för er som behöver vår hjälp, men de flesta av oss tar ledigt efter vad som känns som en ganska lång vår. Våra hem får sluta vara arbetsplatser i några veckor och istället vara en...

läs mer
Salesforce Field Service – vardagshjälten på fältet

Salesforce Field Service – vardagshjälten på fältet

Salesforce Field Service är vardagshjälten för många verksamheter som har medarbetare ute på fältet. Exempelvis företag inom service, reparation, installation och bygg. Så vad är det egentligen som utmärker plattformen? Och hur fungerar den? Vår kollega Robin Mild ger...

läs mer