13 februari 2018

I förra veckan deltog vi på Releye på ett mycket intressant frukostseminarium som anordnades av Radar Ecosystem Specialists. Vi fick lyssna till Radars research och fick berättat för oss om trender och fokusområden för IT-marknaden under 2018. Vi delar med oss av några punkter som vi tyckte var extra intressanta och som rimmar fint ihop med vår bransch och våra arbetsområden.

Ökning av verksamhetsfinansierad IT

Verksamheten står för en allt större del av IT-investeringarna - en trend som vi enligt Radar kommer att se mer av även under 2018. Det ser vi på Releye naturligtvis som positivt då vi tror att det är centralt att prioriteringar och beslut drivs av affären.

Svenska IT-organisationers strategiska prioriteringar under 2018 är: Automatisering, digitalisering, stöd för verksamhetsförändringar och stöd för innovation

Vi på Releye jobbar idag med precis dessa frågor ute hos våra kunder, och märker också en växande efterfrågan från marknaden. Det var därför extra glädjande att höra att just dessa områden är helt i linje med vad svenska IT-organisationer ser som strategiska prioriteringar framöver.

Efterfrågan på IT-tjänster förväntas växa mer än efterfrågan på nya produkter/applikationer

För att jobba med de prioriterade områdena ovan uppskattar Radar att Svenska IT-organisationer i allt större utsträckning kommer att köpa IT-relaterade tjänster i jämförelse med produkter. Vi tycker att det är bra att även IT-organisationer förstår att ett företag inte kan automatisera, digitalisera och utveckla sin verksamhet bara genom att köpa en ny produkt. Fokus måste istället läggas på frågor så som organisation, arbetssätt och kultur för att driva utveckling.

Kärnverksamheten digitaliseras

Digitaliseringen av all verksamhet fortsätter men vi ser nu en tydlig trend på att kärnprocesser utvecklas och digitaliseras. Detta skapar utrymme för nya tjänster och sätt att göra affärer. På Releye arbetar vi med flera kunder som just nu digitaliserar sälj, marknad och service och vi ser att det hela tiden pågår ett skifte i alla interaktionspunkter med slutkunden.

 

Stort tack till Radar Ecosystem Specialists för en givande morgon med mycket intressanta framtidsspaningar och trender.